Let op! Uw rechtsbijstandsverzekering gaat veranderen.

Heeft u een rechtsbijstandverzekering binnen het Voor-Elkaar-Pakket gesloten? Dan gaan er enkele zaken voor u veranderen. Hieronder leest u welke gevolgen dat precies heeft.

De huidige rechtsbijstandverzekering is opgebouwd uit modules. De Module Basis + Consumeren en Wonen was de standaarddekking en deze was uit te breiden met de Module Werk of de Module Belasting en Vermogen (inclusief Mediation).

De vernieuwde rechtsbijstandverzekering is op een andere manier opgebouwd. Deze bestaat uit onderdelen. Het Onderdeel Gezin/samenwonenden exclusief Werk is de standaarddekking. Deze is uit te breiden met de Onderdelen Werk en Scheidingmediation.

Het grootste verschil tussen de oude en de nieuwe verzekering zit in de Module Belasting en Vermogen. In de vernieuwde rechtsbijstandverzekering is dit standaard meeverzekerd, met uitzondering van Scheidingsmediation. Dit onderdeel kan apart meeverzekerd worden.

Overige dekkingsverschillen
Verder zijn er in de vernieuwde rechtsbijstandverzekering nog enkele andere wijzigingen aangebracht, ten opzichte van de oude. Zo had u in het oude product, met betrekking tot contracten over voertuigen en (lucht)vaartuigen uitsluitend een Europa-dekking. Daarnaast gold een kostenmaximum van € 60.000,- en moest er een minimumbelang van € 175,- zijn. In het nieuwe product heeft u een werelddekking. Hierbij geldt een onbeperkt kostenmaximum in Europa en een kostenmaximum van € 5.000,- wereldwijd. Ook geldt er geen minimumbelang meer.

In het oude product kreeg alleen u juridische bijstand in het geval u strafrechtelijk vervolgd wordt, naar aanleiding van bijvoorbeeld dood of letsel door schuld of een verkeersovertreding. In het nieuwe product krijgen de volgende partijen dezelfde hulp: de bestuurder en de inzittenden die met uw toestemming  in uw voertuig of (lucht)vaartuig (mee)reizen. Hierbij geldt wel dat de bestuurder het voer- of (lucht)vaartuig mag besturen. Daarnaast krijgt een reisgenoot die vanuit Nederland met u meereist en meeverzekerd is op uw reisverzekering (dit geldt niet voor een  groepsreisverzekering)  juridische bijstand.

In het oude product was niets geregeld met betrekking tot de steeds meer aan populariteit winnende deeleconomie. Hierbij kan gedacht worden aan services als Airbnb en SnappCar. In het nieuwe product krijgt u juridische hulp bij conflicten over goederen en diensten die u als particulier aan anderen ter beschikking stelt. Onder deze dekking valt bijvoorbeeld ook het kopen van een stuk gereedschap samen met uw buren. Er bestaat geen dekking als u meer  dan € 5.000,- per jaar ontvangt voor de door u geleverde producten of diensten.  Ook bestaat er geen dekking als u geen aantoonbare overeenkomst heeft gesloten. Ook als u er geen geld voor ontvangt. Op deze dekking is een Nederland-dekking van toepassing. Verder geldt er een kostenmaximum van € 60.000,- en een minimumbelang van € 175,-.

Eigen bijdrage
Anders dan in het oude product, kunt u nu kiezen voor een eigen bijdrage. Zo veel te hoger de eigen bijdrage, zo veel te hoger de premiekorting die u ontvangt.

Maximale eigen bijdragePremiekorting per jaar (excl. assurantiebelasting)
€ 0,-€ 0,-
€ 100,-€ 16,-
€ 300,-€ 68,-
€ 550,-€ 108,-


Premieverschillen

Door aanpassingen in de dekkingen zullen ook de premies voor de verschillende onderdelen binnen de rechtsbijstandverzekering wijzigen. Onderstaand overzicht geeft weer welke premie er per onderdeel in rekening wordt gebracht. Deze premie is exclusief dienstverleningskosten.

OnderwerpPremie oud product (excl. assurantiebelasting)Premie nieuw product (excl. assurantiebelasting)
Module Basis + Consumeren en Wonen€ 188,--
Gezin/samenwonenden exclusief Werk-€ 195,20
Module Werk€ 81,09-
Onderdeel Werk-€ 60,-
Module Belasting en Vermogen€ 37,84-
Onderdeel Scheidingmediation-€ 32,-
Alleenstaanden zonder kinderen10% korting10% korting

In bovenstaande premies zijn eventuele premiekortingen als gevolg van een eigen bijdrage niet verwerkt.

Wat moet u doen?
De rechtsbijstandverzekering wordt automatisch overgezet naar het nieuwe product, op het moment dat uw  verzekeringen jaarlijks  verlengd wordt. Hier hoeft u niets voor te doen. Heeft u in het huidige product de Module Belasting en Vermogen meeverzekerd, dan willen wij graag van u weten of u in het nieuwe product het Onderdeel Scheidingsmediation ook mee wilt verzekeren. Daarnaast willen we graag weten of u gebruik wilt maken van de eigen bijdrage.

Wij verzoeken u vóór 15 september via deze link door te geven of u Scheidingsmediation wilt meeverzekeren en of u gebruik wilt maken van de eigen bijdrage en voor welk bedrag u dan kiest.

Mocht u nog vragen hebben over de rechtsbijstandverzekering, dan kunt u contact opnemen via verzekeringen@kralwesten.nl of bellen naar 0599-581759.

Naar nieuwsoverzicht