Jongeren op de scooter: Wat zijn de risico's?

Nu het mooie weer zich aangediend heeft, wordt er weer veelvuldig gebruik gemaakt van de scooter. Maar weet u welke verzekeringsrisico’s zich voordoen, wanneer uw zoon of dochter op een scooter rijdt? Hieronder vindt u de drie meest voorkomende situaties en de gevolgen hiervan.

Rijden zonder rijbewijs
Uw zoon of dochter heeft het rijbewijs nog niet gehaald, maar de scooter staat wel al te blinken in de schuur. De verleiding is dan groot om toch even een ritje te maken, want hoe groot is immers de kans dat de politie ze betrapt? Toch is de politie het kleinste probleem, want die kan hooguit een boete uitschrijven.

Het grootste probleem is dat een berijder zonder rijbewijs niet verzekerd is. Zou uw zoon of dochter een ongeval veroorzaken, dan draait hij of zij zelf op voor de schade. Betreft het alleen materiële schade, dan zijn de gevolgen nog wel te overzien, maar wanneer er sprake is van letselschade, dan zullen de bedragen al snel hoog oplopen.

Maar ook wanneer een ongeval niet door de onverzekerde berijder veroorzaakt is, dan kan er een schadeclaim uit voortvloeien. Aanrijdingen met voetgangers en fietsers worden vrijwel altijd voor minimaal 50% toegerekend aan de bestuurder van de scooter, bij jonge kinderen zelfs standaard voor 100%. Ook wanneer de bestuurder van de scooter niets te verwijten valt.

Opgeven van een andere bestuurder
De verzekeraar wil graag weten wie de scooter gaat besturen, wanneer er een aanvraag voor een bromfietsverzekering gedaan wordt. Immers, op basis van onder andere leeftijd, wordt de te betalen premie vastgesteld.

Om te voorkomen dat de premie voor de bromfietsverzekering te hoog wordt, geven sommige ouders zichzelf op als regelmatige bestuurder. Dit heeft tot gevolg dat schade veroorzaakt door uw zoon of dochter niet verzekerd is. Daarnaast is er sprake van fraude en wanneer de verzekeraar hier achter komt, dan heeft dit grote gevolgen voor zowel u als uw kind bij het afsluiten van toekomstige verzekeringen.

Rijden op een scooter van een oudere bestuurder
Op het eerste gezicht lijkt er zich geen probleem voor te doen: de scooter van de oudere bestuurder is verzekerd en hij of zij staat als regelmatige bestuurder op de polis genoemd. Helaas kan het in deze situatie alsnog fout gaan. Dit doet zich voor wanneer de verzekeraar van de scooter in de voorwaarden heeft opgenomen dat schade die veroorzaakt is door bestuurders jonger dan 25 jaar, terwijl de regelmatige bestuurder ouder is dan 25 jaar, niet wordt vergoed.

Tips
Tot slot kunnen wij u de volgende tips meegeven:

  1. Rij nooit zonder rijbewijs!
  2. Geef altijd eerlijk op wie de regelmatige bestuurder is.
  3. Check of uw verzekering incidenteel gebruik door een jongere dekt.
     

Heeft u vragen over de bromfietsverzekering? Dan kunt u contact opnemen via verzekeringen@kralwesten.nl

Bromfiets

Bron: Adfiz

Naar nieuwsoverzicht