Eigen risico in 2018

Waarschijnlijk heeft u het al in de media gehoord: het verplicht eigen risico blijft in 2018 € 385.
Dit is het bedrag dat iedereen van 18 jaar of ouder, zelf moet betalen voor zorg uit de Basisverzekering.

Eigen risico ongewijzigd
De overheid maakt jaarlijks op Prinsjesdag de hoogte van het eigen risico bekend. Dit jaar werd dit vastgesteld op € 400. Een dag later al kondigden de formerende partijen (CDA, VVD, ChristenUnie en D66) aan dat ze de eerder aangekondigde stijging van het eigen risico naar € 400 tegenhouden en het eigen risico voor 2018 op €385 willen houden. Om dit te realiseren is er een wetswijziging nodig, die door de Tweede Kamer moet worden goedgekeurd. Dat is inmiddels gebeurd. Dit betekent dat het verplicht eigen risico in 2018 € 385 blijft.

Gespreid betalen
Het te betalen verplicht eigen risico kan een behoorlijke toename van uw vaste lasten betekenen. Daarom bieden bepaalde zorgverzekeraars de mogelijkheid om het eigen risico gespreid over het verzekeringsjaar te betalen. Hierbij betaalt u het bedrag van €385,- verspreid over 10 maanden. Heeft u aan het einde van het verzekeringsjaar niet uw volledige eigen risico gebruikt, dan krijgt u het gedeelte dat ongebruikt is, terug.

eigen risico 2018

Bron: Menzis

Naar nieuwsoverzicht