Privacyverklaring

Kral Westen respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegeven (Wbp).

Verwerking van uw gegevens
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van:

  • Het afhandelen van contactverzoeken die via onze website worden gedaan;
  • Het adviseren en bemiddelen bij verzekeringen, hypotheken en andere financiële diensten;
  • Het uitvoeren van marketingactiviteiten. Kral Westen verwerkt alleen de gegevens die daarvoor nodig zijn en zal nimmer uw gegevens aan derden verstrekken m.b.t. marketingactiviteiten;
  • Het voorkomen van fraude jegens financiële instellingen (denk aan witwassen of identiteitsfraude);
  • Het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen.

In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan Kral Westen uw gegevens raadplegen bij Stichting CIS te Zeist. Het doel hiervan is om risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.stichtingcis.nl

In de basis verzamelt Kral Westen geen bijzondere persoonsgegevens. U kunt denken aan gezondheid, strafrechtelijk verleden etc.. In gevallen waarin Kral Westen wel tracht dergelijke gegevens te verzamelen, word u vooraf om uitdrukkelijke toestemming worden verzocht. Wij wijzen u erop dat u door het ongevraagd verstrekken van bijzondere persoonsgegevens aan Kral Westen uitdrukkelijk instemt met het hierboven beschreven gebruik van deze gegevens.

Wij hebben melding gemaakt van de verwerking van persoonsgegeven bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Deze melding is geregistreerd onder meldingnummer 1149989. U kunt het meldingsregister raadplegen op www.cbpweb.nl.

Het gebruik van de website www.kralwesten.nl
Kral Westen heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van de website te beveiligen en misbruik van uw gegevens te voorkomen. Alle personen die namens Kral Westen van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn verplicht hierover geheimhouding te betrachten.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers wereldwijd. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief aan, waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze dienstverlening en over relevante ontwikkelingen op het gebied van verzekeringen, hypotheken, sparen, etc. uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Als u het contactformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt, bewaard, zolang als naar aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden slechts dan aan verzekeraars en geldverstrekkers verstrekt, wanneer het uw uitdrukkelijke wens is om een overeenkomst inzake een financieel product af te sluiten. Dan worden slechts die gegevens aan deze derden verstrekt, die strikt noodzakelijk zijn voor het afsluiten van het financiële product.

Websites van derden
Deze privacyverklaring  is niet van toepassing op website van derden die door middel van links met onze website verbonden zijn. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

Uw rechten
U kunt ons laten weten dat er geen persoonsgegevens van u mogen worden verwerkt in het kader van marketingactiviteiten. We zullen er dan voor zorgen dat wij u niet meer benaderen voor andere diensten of producten dan die u al van of via ons heeft afgenomen. U kunt dit schriftelijk kenbaar maken via informatie@kralwesten.nl of door een brief te sturen naar:

Kral Westen BV
t.a.v. afdeling e-commerce
Hoofdstraat 19
9561 JA Ter Apel

Ook heeft u het recht om te weten welke van uw persoonsgegevens wij hebben vastgelegd, bijvoorbeeld omdat u die wilt controleren, verbeteren, aanvullen of afschermen. Wanneer u meent dat bepaalde persoonsgegevens niet relevant voor ons zijn, kunt u ze zelfs laten verwijderen. U kunt dit doen door ons een schriftelijk verzoek te sturen, onder bijvoeging van een kopie van uw legitimatiebewijs, aan bovengenoemd mail- of postadres. Wij zullen dan binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Wijzigingen van deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer u onze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, bent u van deze wijzigingen op de hoogte.

Ter Apel, 15 februari 2017