Doorbraak ouderen met verhuiswens: hypotheek sneller mogelijk

De acceptatienormen voor een NHG-hypotheek zijn verruimd. Mensen die minder dan tien jaar van hun pensioendatum verwijderd zijn, kunnen vanaf nu makkelijker een hypotheek krijgen. Banken mogen een nieuwe toetsing gebruiken om te berekenen of de lasten van een hypotheek te dragen zijn.

Ben je 57 of ouder en wil je verhuizen? Dan is een geldverstrekker verplicht om je maximale hypotheek te baseren op je pensioeninkomen. Voor veel mensen daalt het maandelijkse inkomen echter op pensioendatum. Daardoor voldoen ze ineens niet meer aan de inkomenseis voor de gewenste hypotheek. Zelfs niet als ze al jaren probleemloos hun huidige hypotheek kunnen betalen.

Geldverstrekkers hebben de mogelijkheid gekregen om een hypotheek te verstrekken op basis van de werkelijke maandlasten, in plaats van de normale toetsingsnormen. Die oplossing is het resultaat van overleg tussen de gezamenlijke geldverstrekkers, de overheid en het Waarborgfonds Eigen Woning dat de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) uitgeeft.

Alleen voor hypotheken met NHG
De geldverstrekkers werken mee aan maatwerkoplossingen voor ouderen, omdat de hypotheken gegarandeerd worden door de NHG. Dat betekent ook dat de maatwerkoplossing alleen geschikt is voor hypotheken tot het maximumbedrag dat met NHG beschikbaar is. Dat maximum wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld en is de gemiddelde woningprijs in Nederland. In 2018 bedraagt het maximum 265.000 euro.

Betere doorstroming woningmarkt
Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren is verheugd met de nieuwe mogelijkheid tot maatwerk en verwacht ook dat er meer doorstroming plaatsvindt. Als ouderen makkelijker naar een levensloopbestendige woning kunnen verhuizen, dan hebben starters meer kansen om naar een eengezinswoning te verhuizen.

Wilt u graag meer weten over de mogelijkheden? Dan kunt o contact opnemen via hypotheken@kralwesten.nl.

hypotheek-pensioen

Bron: Wegwijs

Naar nieuwsoverzicht