Aansprakelijkheid tijdens sport en spel

Tijdens het sporten of tijdens het spelen gebeuren er soms ongelukken, waarbij er schade kan ontstaan aan een voorwerp, of nog erger, aan één van de spelers. In sommige gevallen kan de veroorzaker zich beroepen op de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren, maar in sommige gevallen ook niet. Dit is afhankelijk van de omstandigheden van het specifieke geval. Hoe zit dat nou precies?

Als er een ongeluk is voorgevallen en de veroorzaker meldt dit bij de aansprakelijkheidsverzekering, dan gaat de verzekeraar eerst aan de hand van het Nederlands recht toetsen of er sprake is van aansprakelijkheid. Het Nederlands recht kent een aantal criteria waaraan een onrechtmatige daad ‘moet voldoen’, wil er sprake zijn van aansprakelijkheid.

Allereerst gaat de rechtbank ervan uit dat u bij deelname aan een sport of spel risico loopt op schade. Hoe groot dit risico is, hangt van het soort sport of spel af. Zo zal het risico bij bungeejumping hoger liggen dan bij een potje kaarten. Komt u dus tijdens het volleyballen door een medespeler ten val en raakt uw kleding hierbij beschadigd, dan is dit niet verhaalbaar, omdat dit valt binnen het normale spelverloop en spelregels. Als er sprake is van een voorval buiten de spelregels (bijvoorbeeld uw tegenspeler gooit, tijdens het tennissen, uit boosheid zijn racket op de grond en deze komt tegen uw bril aan), dan is het een ander verhaal.

Een vergoeding voor opzettelijke toegebrachte schade wordt echter nooit uitgekeerd. Stel u wordt getackeld en raakt daardoor geblesseerd, dan is tegenpartij wel aansprakelijk maar kan de verzekeraar een beroep doen op de uitsluiting opzettelijk toegebrachte schade.

We kunnen dus concluderen dat een deelnemer aan sport en spel moeilijker aansprakelijk gesteld kan worden en er dus minder gedekt is op de aansprakelijkheidsverzekering.

Wilt u hierover meer weten of een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Neem hiervoor contact op met ons team Verzekeringen.

camping sport en spel

Naar nieuwsoverzicht