Verbod op asbestdaken van de baan

Goed nieuws voor boeren, tuinders en burgers: het op handen zijnde verbod op asbestdaken in 2024 is van de baan. Dat betekent dat de asbestsanering mogelijk goedkoper gaat worden. Hoe er met de verzekering van asbestdaken omgegaan wordt, is per maatschappij verschillend. 

Het verbod zorgde voor een oververhitte markt met buitenproportionele prijzen in de saneringsbranche. Nu dit verbod wegvalt, kan men zelf het moment kiezen waarop de asbest wordt gesaneerd. Daarnaast concludeerden Aedes, TNO, RIVM, Ecorys en de Gezondheidsraad eerder dat asbestverwijdering in sommige gevallen met eenvoudigere beschermingsmaatregelen kan plaatsvinden, wat tevens invloed heeft op het kostenplaatje.

Wel of niet verzekeren?
Door het wegvallen van het verbod, kan er door verzekeringsmaatschappijen anders omgegaan worden met schade aan of veroorzaakt door een asbestdak.  Sommige verzekeraars bieden bij het afsluiten van een nieuwe (opstal)verzekering geen dekking voor asbestdaken, zoals bijvoorbeeld de Zeeuwse. Er zijn verzekeraars die dat alleen doen zolang de verzekerde aantoonbaar kan maken (saneringsplan) dat hij plannen heeft het asbest te verwijderen. Ook zijn er nog verzekeraars die asbestdaken nog verzekeren tegen een daarbij passende premie, zoals bijvoorbeeld ASR.  Verzekeraars kunnen individueel reageren op het verwerpen van het verbod. Controleer uw polisvoorwaarden om te weten hoe uw verzekeringsmaatschappij hier mee omgaat.

Asbestvezels
In Nederland is er nog zo’n 80 miljoen vierkante meter dak met asbest. In 2016 is bijna 10 miljoen vierkante meter gesaneerd, vorig jaar 10,8 miljoen en dit jaar zal het uitkomen op zo’n 12 miljoen. Daken zijn de grootste resterende bron waardoor asbestvezels nog in het milieu komen.

Heeft u vragen over de gevolgen van het saneren van asbest voor uw verzekeringen? Dan kunt u contact opnemen via verzekeringen@kralwesten.nl.

Verzekerd van het beste.

Bron: Nieuwe Oogst

Naar nieuwsoverzicht