Natte voeten in uw eigen huis

Een flinke regenbui is niet ongewoon in Nederland. Sterker nog: door de klimaatveranderingen zullen de buien alleen maar heftiger worden. Ook de overlast die daarmee gepaard gaat zal ernstiger worden. Waterschade in huis of aan uw auto kan grote impact hebben. Wanneer spreken we van waterschade en hoe bent u hier tegen verzekerd?

Wat is waterschade?
Alle schade aan uw huis of auto door water veroorzaakt noemen we waterschade. Denk hierbij aan schade zoals:

  • Lekkage na een harde regenbui
  • Een overstroomde riolering
  • Een gebarsten leiding

Hoe is waterschade verzekerd?
Uw woning
Met een inboedelverzekering en/of opstalverzekering bent u verzekerd tegen waterschade. Als u een koopwoning heeft, sluit u doorgaans een woonhuis- en een inboedelverzekering. Heeft u een huurwoning? Dan voldoet de inboedelverzekering. De verhuurder is dan verantwoordelijk voor de woonhuisverzekering.

Let op: niet iedere verzekeraar dekt dezelfde schade voor eenzelfde bedrag. Er kunnen grote verschillen zitten tussen inboedel- en opstalverzekeringen. Bekijk uw polisvoorwaarden om zeker te weten waar u in het geval van stormschade recht op hebt.

Uw auto
Het hangt van uw autoverzekering af of u tegen waterschade bent verzekerd. Heeft u alleen een WA autoverzekering? Dan bent u waarschijnlijk niet verzekerd tegen waterschade. Bij andere verzekeringen hangt het van de polisvoorwaarden af en de afspraken die gemaakt zijn.

U bent soms niet verzekerd
Waterschade is alleen gedekt bij onverwachtse schade (onvoorzien-vereiste). Waterschade door slecht onderhoud (een verstopte afvoer langs uw huis) of eigen handelen (bijvoorbeeld uw raam open laten staan tijdens een harde regenbui) worden niet vergoed.

Daarnaast bepaalt de plek waar het water vandaan komt of u verzekerd bent of niet. Als water via het dak of de dakgoot naar binnen is gelekt, keren veel verzekeraars wel uit. Is het vanaf de straat naar binnengestroomd dan zijn de polisvoorwaarden weer strenger. In dat geval kunt u de Wet tegemoetkoming schaden bij rampen en zware ongevallen aanschrijven. Maar u heeft hierbij geen garantie dat alle schade wordt vergoed.

Heeft u vragen over uw dekking tegen waterschade? Dan kunt u contact opnemen via verzekeringen@kralwesten.nl.

waterschade

Bron: Adfiz

Naar nieuwsoverzicht