Verborgen gebreken: probleem koper of verkoper?

Wat moet u doen als u na aankoop van je woning merkt dat het dak lekt? Is de verkoper hiervoor aansprakelijk of bent u dat? Zowel koper als verkoper hebben rechten en plichten.

Het voordeel van een klushuis is dat u al voorbereid bent. U weet al voor de bezichtiging dat u gebreken kunt verwachten. Als het goed is, is dat ook terug te zien in de prijs. Maar wat als u een huis koopt waar onverwachte, verborgen gebreken aan het licht komen? In zo’n situatie telt hoe er is omgegaan met de onderzoeks- en mededelingsplicht. 

Onderzoeksplicht voor de koper

Als koper bent u verplicht de woning te onderzoeken op gebreken. Het zelf ontdekken van gebreken is niet altijd even eenvoudig. Zonder kennis van zaken is lastig te zien dat de kozijnen hun beste tijd gehad hebben of de eerste tekenen van vochtplekken in de muur te herkennen. Een bouwkundige keuring kan uitkomst bieden. Daarbij wordt onder andere gekeken naar:

  • Staat van vloer en fundering
  • Riolering en leidingwerk in de kruipruimte
  • Vochtmetingen in verband met houtrot of doorslaand en optrekkend vocht
  • Staat van het dak
  • Staat van de gevel

In de huidige markt, laten veel kopers een bouwkundige keuring achterwege om sneller een woning te kunnen kopen. Laat u echter niet opjagen. Verzaakt u uw onderzoeksplicht en stuit u later toch op een gebrek, dan zijn de herstelkosten voor eigen rekening. Daarnaast kunt u, als de koop nog niet gesloten is, aantoonbare gebreken gebruiken in de onderhandelingen.

Meer onderzoek vereist bij oudere woningen

De onderzoeksplicht voor de koper telt zwaarder wanneer de woning ouder is. Bij oudere woningen is het daarom zeker aan te raden om een bouwkundige keuring uit te laten voeren. Vooral als in het voorlopig koopcontract een ouderdomsclausule is opgenomen.

Bij de verkoop van een oudere woning kan een verkoper zich indekken met een ouderdomsclausule in het koopcontract. Met deze clausule laat je de koper verklaren dat gebreken als gevolg van ouderdom voor eigen risico zijn. Wanneer een verborgen ouderdomsgebrek ‘normaal gebruik’ van de woning in de weg staat, dan geldt deze clausule niet.

Mededelingsplicht van de verkoper

De verkoper is verplicht de gebreken van de woning te benoemen als hij daarvan op de hoogte is. Wanneer dit wordt verzaakt, kan de koper hem laten opdraaien voor de herstelkosten. Natuurlijk moet de koper wel bewijzen dat de verkoper hiervan op de hoogte was of had moeten zijn. Er zullen wel strenge eisen aan deze bewijsplicht gesteld worden.

Wilt u niet voor verrassingen komt te staan? Dan adviseren wij om een bouwkundige keuring uit te laten voeren. Heeft u vragen over het (ver)kopen van een woning? Dan kunt u contact opnemen via makelaardij@kralwesten.nl.

verborgen gebreken

Bron: Wegwijs

Naar nieuwsoverzicht