Ondernemen in tijden van de Corona-crisis

De uitbraak van het coronavirus heeft het openbare leven in Nederland zo goed als stilgelegd. Dit heeft grote gevolgen voor de economie. En mogelijk ook voor uw bedrijf en uw werknemers. Om u te steunen, neemt de overheid extra maatregelen. In dit artikel benoemen wij een aantal van deze maatregelen.

Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandige ondernemers
Gevestigde zzp’ers en mkb’ers kunnen tijdelijk extra ondersteuning krijgen in de vorm van de Extra Bbz-ondersteuning. Deze regeling bestaat ten eerste uit inkomensondersteuning. De uitkering is inkomens- en huishoudsituatie-afhankelijk en bedraagt maximaal ca. € 1.500,- per maand (netto). Er wordt geen vermogens- of partnertoets uitgevoerd en u hoeft de ontvangen uitkeringen niet terug te betalen.

Daarnaast kan gebruik gemaakt worden van een lening voor bedrijfskapitaal. Het maximaal te lenen bedrag bedraagt € 10.157,-. De lening moet u wel terugbetalen, maar met een mogelijkheid tot uitstel van aflossingsverplichting. Daarnaast wordt er een lager rentepercentage in rekening gebracht dan nu in de Bbz geldt.

De regeling werkt terug tot 1 maart en geldt voorlopig tot 1 juni 2020. U kunt de ondersteuning aanvragen bij de gemeente waar u woont.

Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud Werkgelegenheid (NOW)
Voorheen kon u Werktijdverkorting (WTV) aanvragen wanneer uw onderneming omzetverlies leed, doordat u (tijdelijk) geen of minder werk had voor uw werknemers, terwijl u wel de niet-gewerkte uren diende te betalen. Deze regeling is door de overheid ingetrokken naar aanleiding van het corona-virus. Daarvoor in de plaats komt de Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud Werkgelegenheid (NOW).

Op het moment is het nog niet mogelijk om NOW aan te vragen, maar hier wordt hard aan gewerkt. De aanvraag kan straks gedaan worden bij het UWV en omzetverlies geleden vanaf 1 maart 2020 komt in aanmerking voor tegemoetkoming.

Compensatieregeling voor direct getroffen ondernemers
Bedrijven in branches die hard geraakt worden door de huidige gezondheidsmaatregelen komen in aanmerking voor een compensatie. Deze bedrijven ontvangen op korte termijn een directe, vaste tegemoetkoming van € 4.000,-. Dit is een gift. De voorwaarden voor het in aanmerking komen voor de compensatieregeling worden nog bekend gemaakt.

Nieuwe belastingmaatregelen
De Belastingdienst heeft de volgende maatregelen getroffen om ondernemers tegemoet te komen:

  • U krijgt meteen 3 maanden uitstel van betaling als u bij uw aanvraag aangeeft dat u door het coronavirus betalingsproblemen heeft. Dit geldt voor de aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen. Een boete voor te laat betalen van btw of loonheffingen hoeft u niet te betalen;
  • U kunt uw voorlopige aanslag wijzigen, zodat u direct minder belasting betaalt;
  • De invorderingsrente en belastingrente worden tijdelijk verlaagd naar bijna 0%.

Wilt u meer informatie over bovengenoemde maatregelen of eventuele andere regelingen waarvoor u in aanmerking zou kunnen komen? Dan kunt u die hier lezen op de website van de Kamer van Koophandel.

virus

Bron: KvK

Naar nieuwsoverzicht