Maximumsnelheid voor tractors verhoogd naar 40 km/h

Afgelopen dinsdag heeft de Eerste Kamer ingestemd met het voorstel voor het wijzigen van de Wegenverkeerswet. Met deze wijziging zal de maximumsnelheid voor landbouwvoertuigen verhoogd worden naar 40 km/h. Daarmee mogen landbouwvoertuigen ook gebruik maken van de provinciale wegen.

Door het aannemen van dit wetsvoorstel zal Nederland ook voldoen aan de Europese APK-plicht voor landbouwvoertuigen die sneller dan 40 km/h kunnen rijden. Trekkers die door boeren uitsluitend op en om eigen terrein gebruikt zullen worden, zijn (op verzoek van LTO Nederland) uitgezonderd van deze APK-plicht.

Aan de snelheidsverhoging zijn ook andere wijzigingen gekoppeld, namelijk betere toegang tot de provinciale wegen en de komst van één loket voor ontheffingsverlening. Deze wijzigingen zijn erop gericht het landbouwverkeer over veiligere en betere routes te laten rijden. Daarnaast zijn landbouwvoertuigen hierdoor niet meer verplicht door dorpen en stadscentra te rijden.

Makkelijker en veiliger
Alfred Jansen, portefeuillehouder Veiligheid & Pacht van LTO Nederland is positief over het besluit: 'Dit wetsvoorstel is een goede zaak voor de verkeersveiligheid. Hierdoor kan het landbouwverkeer veilig en beter worden afgewikkeld. Het wordt voor boeren makkelijker maar bovenal veiliger om met de trekker op de juiste plek te komen.'

'Provincies, gemeenten en waterschappen kunnen met deze wet rondwegen voor landbouwvoertuigen openstellen. Dat is een significante verbetering voor de verkeersveiligheid in dorpen en de directe omgeving', vindt Jansen.

Registratie- en kentekenplicht
Door het aannemen van het voorstel, is er tevens een ingestemd met verplichte registratie van (land)bouwvoertuigen. Vanaf 2025 dienen alle landbouwvoertuigen voorzien te zijn van een kenteken. Nieuwe tractors worden direct geleverd met een kenteken. De registratie- en kentekenplicht geldt ook voor bosbouwtrekkers, motorrijtuigen, mobiele machines en aanhangwagens met beperkte snelheid.

Landbouwvoertuigen die eerder dan 2025 gebruik willen maken van de snelheidsverhoging, moeten een ontheffing aanvragen en bij het rijden over provinciale wegen al voor 2025 een kentekenplaat dragen.

Bestaande landbouwvoertuigen
Het registreren en voorzien van kenteken van bestaande landbouwvoertuigen zal binnen een bepaalde periode, de conversieperiode, plaatsvinden. Het is nog niet bekend wat de looptijd van deze periode zal zijn, maar hier zal waarschijnlijk snel nadere toelichting op volgen.

Voor registratie/kentekening van bestaande landbouwvoertuigen binnen de conversieperiode is een keuring niet verplicht. Dit is wel het geval nadat de conversieperiode is afgelopen. Voor landbouwvoertuigen die het erf niet verlaten en fruitpluktreinen geldt de registratie- en kentekenplicht niet.

Heeft u vragen over uw landbouwvoertuigverzekering? Dan kunt u contact opnemen via verzekeringen@kralwesten.nl.

sproeiwerkzaamheden

Bron: Nieuwe Oogst

Naar nieuwsoverzicht