De elektrische fiets; wat is verzekerd?

De elektrische fiets is een vervoermiddel dat steeds meer aan populariteit wint. Ook zakelijk maken steeds meer mensen gebruik van de e-bike. Omdat er een aantal varianten elektrische fietsen zijn, willen wij u graag uitleggen wat de verschillen zijn voor het verzekeren. In dit artikel zetten we de verschillen voor u op een rijtje.

Particulier gebruik van de elobike/pedelec


Een elektrische fiets wordt door de wetgever gezien als een motorrijtuig. Voor motorrijtuigen geldt dat zij een verzekeringsplicht hebben, die voortvloeit uit de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM). Sinds 2006 is echter besloten dat een fiets met trapondersteuning, ook wel elobike of pedelec, bij wijze van uitzondering geen verzekeringsplicht hebben. Hierbij geldt wel dat de trapondersteuning moet uitschakelen wanneer de fiets een snelheid van 25 km/h bereikt.

Nu zult u denken; als er geen verzekeringsplicht is voor de elobike, hoe wordt aansprakelijkheid voor schade dan geregeld? De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren sluit schade veroorzaakt door een motorvoertuig in de polisvoorwaarden standaard uit. Het Verbond van Verzekeraars heeft destijds AVP-verzekeraars geadviseerd om de uitsluiting voor motorrijtuigen aan te passen en wél dekking te bieden voor schades veroorzaakt met elobikes/pedelecs. De meeste AVP-verzekeraars hebben dit advies opgevolgd.

Zakelijk gebruik van de elobike/pedelec


Wanneer de elobike of pedelec zakelijk gebruikt wordt, dan biedt de AVP geen dekking voor eventuele schade. Bij zakelijk gebruik kunt u denken aan een accountant die van kantoor naar een klant fietst voor een afspraak. Maar ook een restaurant die maaltijden per fiets laat bezorgen. Ook voor de werkgever geldt geen verzekeringsplicht voor de elobike. Maar de meeste verzekeraars van aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven (AVB) kennen standaard een volledige uitsluiting voor schade veroorzaakt door motorrijtuigen. Hierdoor ontstaat er onbedoeld een hiaat in de dekking.

Enkele verzekeraars, zoals bijvoorbeeld a.s.r. hebben daarom een clausule gecreëerd waarbij schade veroorzaakt door of met elobikes/pedelecs wel verzekerd is. Deze clausule wordt niet standaard toegepast. 

Speed pedelecs


Naast de elobike/pedelec is er nog een type elektrische fiets op de markt, de zogeheten speed pedelec. Anders dan bij de reguliere elobike/pedelec komt bij de speed pedelec de trapondersteuning pas tot stand als er kracht op de pedalen uitgeoefend wordt. Wordt er geen kracht meer op de pedalen uitgeoefend, dan stopt ook de ondersteuning van de elektromotor. Dit type elektrische fiets kan een maximale snelheid behalen van 45 km/h.

In tegenstelling tot de reguliere elobike/pedelec, geldt voor de speed pedelec wel een verzekeringsplicht vanuit de WAM. Zowel voor particulier als zakelijk gebruik. Verzekeraars bieden hiervoor, net als voor de auto of de bromfiets, een speciale verzekering.

Heeft u vragen over de dekking van uw AVB of wilt u meer informatie over de High Speed E-bike verzekering? Dan kunt u contact opnemen via verzekeringen@kralwesten.nl.

fietsverzekering paar

Naar nieuwsoverzicht