Vanaf juli 2021 funderingslabel verplicht

Sinds een paar jaar is men bij de verkoop van de woning verplicht een energielabel aan te leveren. Naast de wettelijke grondslag, wil men de koper zo veel mogelijk transparantie bieden over hoe energiezuinig een woning is. De koper kan dan zelf een inschatting maken van de kosten die gemaakt moeten worden om de woning naar het gewenste energielabel te brengen.

Anders dan bij het energielabel, waarbij het voor de koper gemakkelijk na te gaan is welke verbeteringen hij aan de woning kan doen, is het bij een woning niet gelijk zichtbaar of de fundering nog in goede staat verkeert. Soms zijn zelfs de verkopers hier niet mee op de hoogte. Om te voorkomen dat de koper gelijk na het kopen van de woning met onverwachte, hoge kosten geconfronteerd wordt, is nu het funderingslabel in het leven geroepen.

1 miljoen woningen kampen met funderingsproblemen

Doordat de zomers steeds droger worden, komt het grondwaterpeil steeds lager te liggen. Dit kan grote gevolgen hebben van woningen die voor 1970 gebouwd zijn en een houten fundering hebben. De funderingspalen stonden altijd in het water. Door het zakken van het grondwaterpeil komen de palen nu droog te staan. Hierdoor kan er zuurstof bij komen en gaan de palen rotten. Met alle gevolgen van dien.

Van de 7,7 miljoen koopwoningen die Nederland telt, kampen er momenteel 1 miljoen met funderingsproblemen. Daarvan is de situatie in 250.000 gevallen urgent. Om te voorkomen dat een koper een woning koopt waarbij hij gelijk al tegen zulke grote problemen, en daarmee kosten, aanloopt, is het funderingslabel vanaf juli 2021 verplicht.

Initiatief vanuit de branche

Het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) is al aardig wat schrijnende verhalen tegen gekomen en heeft daarom besloten dat door een label aan het taxatierapport toe te voegen, er voorkomen wordt dat problemen erger worden, zonder dat iemand het weet.

Het KCAF heeft een model ontwikkeld om de staat van de funderingen in wijken te bepalen. Daarbij wordt gekeken naar satellietbeelden, de grondwaterstand, bodem (veen, klei of zand) en of het om houten of betonnen funderingen gaat.

Het KCAF streeft naar transparantie en wil daarmee voorkomen dat huizeneigenaren zeggen: al had ik dit maar tien jaar eerder geweten, dan had ik preventieve maatregelen kunnen nemen, of sparen voor een oplossing. Het herstellen van funderingsproblemen kan flink in de papieren lopen en wordt doorgaans niet gedekt door de woonhuisverzekering.

Wilt u weten welk label uw fundering volgens het KCAF krijgt? Klik dan hier. Het blijft natuurlijk een indicatie. Er worden allerlei databases geraadpleegd, maar het geeft geen informatie over individuele woningen. De fundering van de woning 4 huizen verder kan prima zijn, terwijl dat van u er slecht aan toe is.  Wie zeker wil weten of de fundering nog in goede staat verkeert, moet een funderingsonderzoek uit laten voeren.

Heeft u vragen over het verkopen van uw woning? Dan kunt u contact opnemen via makelaardij@kralwesten.nl.

funderingslabel

Bron: NOS

Naar nieuwsoverzicht