Herkent u geldproblemen op de werkvloer?

Weet u hoe uw medewerkers financieel in hun vel zitten? Uit Nibud-onderzoek blijkt dat bij drie op de vijf bedrijven mensen met geldproblemen rondlopen. Dat heeft ook invloed op hun functioneren. Het gesprek aangaan kan best lastig zijn, daarom is er nu door het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting een set aan hulpmiddelen ontwikkeld.

Veel werkenden hebben door de coronacrisis minder inkomsten, bijvoorbeeld doordat hun partner ondernemer is en geen klussen heeft. Geldproblemen en stress liggen dan op de loer. Het is belangrijk deze problemen tijdig te bespreken en hulp aan te reiken. Mensen wachten helaas vaak lang voordat ze hulp zoeken voor hun geldproblemen. Een kleine achterstand is dan vaak uitgegroeid tot een grote schuld.

Kosten voor verzuim

Geldproblemen hebben vaak grote invloed op het dagelijks functioneren, zowel privé als op het werk. Ook voor het bedrijf zijn er gevolgen. Denk aan kosten voor het verwerken van loonbeslagen, productiviteitsafname en kosten voor verzuim. Als leidinggevende of HR-manager is het belangrijk om de signalen te herkennen en het gesprek aan te gaan.

Hulpmiddelen

De Signaalkaart van het Nibud bevat een lijst met signalen die kunnen duiden op geldproblemen. Voorbeelden zijn:

  • Stil en teruggetrokken zijn;
  • Niet bijdragen aan cadeautjes;
  • Vragen om uitbetaling van vakantiedagen;
  • Etcetera.

Vervolgens is het zaak om het gesprek aan te gaan. Niet makkelijk, want veel mensen zullen hun moeizame financiële situatie als een pijnlijk onderwerp ervaren. De Gesprekshandreiking geeft handvatten en tips. Een bedrijfseigenaar met jong personeel vertelt bijvoorbeeld dat hij de 18e verjaardag aangrijpt voor een gesprekje over geld en verzekeringen.

Ook wordt aangeraden met medewerkers in gesprek te gaan die een ingrijpende gebeurtenis meemaken: een scheiding of het overlijden van een partner. Redt deze medewerker het financieel? Kunt u de medewerker mogelijk financieel advies aanbieden? Indien nodig kunt u als werkgever doorverwijzen naar een hulpinstantie en de vinger aan de pols houden.

Geldproblemen op de werkvloer

Bron: Finfin van Adfiz – 13 april 2021

Naar nieuwsoverzicht