Is een collectieve zorgverzekering altijd voordeliger?

Heeft u via uw werkgever, sportclub of ledenorganisatie een aanbod gekregen voor een collectieve zorgverzekering voor 2022? En vraagt u zich af of dat voordelig voor u(w) (gezin) is? Dat kan zo zijn, maar het hoeft niet altijd. Kwestie van vergelijken!

Sinds 2020 bedraagt de maximale wettelijke korting die zorgverzekeraars mogen geven op een collectieve basisverzekering vijf procent. Voorheen was dat tien procent. En naar verwachting verdwijnt de collectiviteitskorting op de basisverzekering in 2023 helemaal. Wel worden binnen een collectiviteit vaak extra dekkingen of diensten geregeld.

Situatie 2022

Voor het komende zorgjaar mag de zorgverzekeraar dus nog zowel op de basisverzekering als op de aanvullende verzekering een collectiviteitskorting verstrekken. De zorgverzekering is een dure verzekering, dus een korting is uiteraard mooi meegenomen. Maar kijk vooral wat U precies verzekert: is het niet te uitgebreid of (erger) te beperkt?


Alleen basisverzekering nodig?

Stel, u heeft in 2022 alleen een basisverzekering nodig omdat u geen gebruik maakt van zaken als fysiotherapie, brilvergoeding en homeopathie en ook geen tandartszorg verwacht. Is een basisverzekering met collectiviteitskorting dan altijd goedkoper? Dat hoeft niet, omdat er verschillende type polissen zijn in de basisverzekering. Maakt het u niet uit welke specialist of welk ziekenhuis u vergoed krijgt? Dan is de budgetpolis van een andere aanbieder voor u misschien goedkoper dan de collectiviteitspolis van uw werkgever. 


Ook aanvullende verzekeringen nodig?

Wilt u naast de basisverzekering ook aanvullende verzekeringen afsluiten, kijk dan goed naar de inhoud van het aangeboden collectieve pakket. Past dat bij uw zorgbehoefte? Zo ja dan kan dat een mooie korting opleveren! Ook worden in deze pakketten vaak specifieke extra’s opgenomen, bijvoorbeeld vergoedingen gericht op de werksituatie of ruimere vergoedingen voor preventie en een gezonde leefstijl. Controleer goed of de zaken die voor u belangrijk zijn in het collectieve pakket zijn opgenomen.

Vergelijken

Kortom, ook met een collectief aanbod op zak loont het de moeite om zorgverzekeringen te vergelijken. Bedenk daarbij dat u in principe drie keuzes moet maken: welk type basisverzekering wilt u (meer of minder keuzevrijheid), welke aanvullende dekkingen vindt u belangrijk en met welk eigen risico voelt u zichzelf comfortabel. 

Collectieve zorgverzekering

Bron: Finfin van Adfiz – 7 december 2021

Naar nieuwsoverzicht