Zelfstandig ondernemer en de belastingaangifte 2021, hier moet u op letten

Vanaf 1 maart doet heel Nederland als het goed is weer belastingaangifte. Bent u zelfstandige en doet u de aangifte zelf? Dit zijn belangrijke aandachtspunten.

Ga na of u ondernemer voor de inkomstenbelasting bent

Dat u als zzp’er, freelancer of mkb’er staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, betekent niet dat u automatisch ondernemer voor de inkomstenbelasting bent. Daarvoor moet u aan andere voorwaarden voldoen. Zie daarvoor de OndernemersCheck van de Belastingdienst.

Geen ondernemer voor de inkomstenbelasting, maar wel winst gemaakt? Over deze inkomsten moet u uiteraard wel belasting betalen. Dit vult u in de belastingaangifte in als inkomsten uit overig werk.

Houd rekening met aftrekposten en ondernemersfaciliteiten

Ga na op welke aftrekposten u als zzp’er recht hebt. Denk aan zakelijke kosten, zelfstandigenaftrek, startersaftrek, MKB-winstvrijstelling, kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) en de oudedagsreserve. Heeft u premies ingelegd voor een lijfrente? Die zijn aftrekbaar, zolang u binnen de jaarruimte blijft.
Voor een aantal van deze aftrekposten moet u voldoen aan het urencriterium, dat betekent dat u op jaarbasis minimaal 1.225 uur in uw bedrijf steekt. Dat kunnen ook uren zijn die u besteedt aan marketing, administratie of netwerken. Houd ze goed bij, de belastingdienst kan er naar vragen.

Versoepeling urencriterium

Door de coronacrisis kon u over 2021 mogelijk niet aan het urencriterium voldoen. Om het risico te beperken dat u daardoor aftrekposten misloopt, gold een versoepeling van het urencriterium van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021. Over die periode mag u er van uitgaan dat u ten minste 24 uur per week aan uw onderneming hebt besteed. Ook als u dat niet werkelijk hebt gedaan. Check hier of u gebruik kunt maken van de versoepeling van het urencriterium.

Coronasteun

Kreeg u vanwege de coronacrisis in 2021 een TOZO-uitkering (tijdelijke overbrugging voor zelfstandige ondernemers)? Die bestond tot 1 oktober 2021 en telt mee voor het inkomen. U moet er dus belasting over betalen. Deze uitkering staat bij de vooraf ingevulde gegevens in uw aangifte inkomstenbelasting over 2021.

Thuiswerken

Ook als zzp'er werkte u tijdens de coronacrisis misschien vaker vanuit huis. De kosten die u daarvoor moest maken zijn slechts in enkele gevallen af te trekken in de aangifte inkomstenbelasting over 2021. Uitgaven zoals koffie, toiletpapier, gas, water en licht worden gezien als privé-uitgaven. En zijn dus niet aftrekbaar.

Uitstel

Heeft u meer tijd nodig voor de aangifte? Dan kunt u uitstel aanvragen. Doe dat wel voor 1 mei, u krijgt dan uitstel tot 1 september 2022.

Belastingaangifte ondernemer

Bron: Finfin van Adfiz – 28 februari 2022

Naar nieuwsoverzicht