Milieuschadeverzekering

Wanneer er schade ontstaat aan een oudere woning die nog asbest -elementen bevat, dan bestaat de mogelijkheid dat deze asbest vrijkomt. Met name bij brand is dit een groot risico. Door het vrijkomen van die asbestdeeltjes ontstaat er verontreiniging. De eigenaar van de woning is verantwoordelijk voor de sanering van de verontreinigde gebieden. Dit is echter niet gedekt op de reguliere woonhuisverzekering. Daarvoor komt de milieuschadeverzekering in beeld.

Kenmerken milieuschadeverzekering

  • Vergoedt kosten van sanering en/of kosten als gevolg van sanering of schade door verontreiniging;
  • Vergoedt kosten van verontreiniging van water en bodem;
  • Sanering van asbest* als gevolg van een gedekte schade;
  • Deze verzekering dekt ook schade aan derden bij aangrensende kavels.

*verontreiniging als gevolg van uitgevoerde werkzaamheden ter vervanging en/of verwijdering van asbestdaken is niet verzekerd.

Voor een uitgebreider overzicht van de dekking van deze verzekering verwijzen wij u naar de verzekeringskaart. Kijk voor een volledig overzicht van alle dekkingen in de verzekeringsvoorwaarden.

Voorwaarden milieuschadeverzekering

Klik hier voor de actuele voorwaarden van de milieuschadeverzekering van Kral Westen. 

Schade? Wij zien meer.