Studentenpakket

Kral Westen heeft een verzekeringspakket samengesteld speciaal voor studenten, tot circa 30 jaar, die op kamers wonen. Dit pakket kent een ruime dekking en een zeer scherpe premie en is afgestemd op jouw situatie. Het studentenpakket bestaat uit drie verzekeringen: een inboedelverzekering voor studenten, een aansprakelijkheidsverzekering voor studenten en een ongevallenverzekering voor studenten.

Met de studenten inboedelverzekering van Kral Westen is de inboedel van je studentenkamer verzekerd tegen schade als gevolg van o.a. brand, blikseminslag, inbraak, storm en neerslag.  Met de studenten aansprakelijkheidsverzekering ben je verzekerd wanneer je per ongeluk schade toebrengt aan anderen. Het kan ten slotte gebeuren dat je bijvoorbeeld als voetganger of fietser  schade veroorzaakt aan een derde of dat je de laptop van je medestudent (per ongeluk) beschadigt.  Ook schade ontstaan tijdens een stageperiode of (werk)vakantie is met deze verzekering gedekt. Met de ongevallenverzekering in het studentenpakket ben je verzekerd tegen de financiële gevolgen van overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval in binnen of buitenland. 

Kenmerken studentenverzekeringspakket

 • De prijs voor het studentenpakket bedraagt slechts € 33,64 per jaar (verzekerd bedrag inboedel € 7.500,-).
 • Wil je jouw partner en/of kinderen meeverzekeren, dan bedraagt de premie € 48,40 per jaar (verzekerd bedrag inboedel
  € 15.000,-). 
 • Snelle schadeafhandeling.
 • Afgestemd op jouw situatie.

Dekking inboedelverzekering

De belangrijkste dekkingen van de inboedelverzekering in het studentenverzekeringspakket van Kral Westen:

 • Vergoedt schade door brand, blikseminslag, inbraak, storm en neerslag.
 • Geld en/of geldswaardig papier is gedekt tot € 500,-.
 • Het verzekerde bedrag bij diefstal van lijfsieraden is € 2.500,-.
 • Het standaard verzekerd bedrag voor alleenstaanden is €7.500,-  en tegen een kleine meerpremie kun je het standaard bedrag verhogen tot € 15.000,-.
 • Indien jouw partner meeverzekerd wordt, dan is het standaard verzekerd bedrag €15.000,- en tegen een kleine meerpremie kun je het standaard bedrag verhogen tot € 30.000,-.
 • Laag eigen risico van € 100,-.

Via de inboedelverzekering van je ouders is het mogelijk om een buitenhuisdekking af te sluiten. Hiermee kun je je laptop of telefoon verzekeren tegen schade tijdens het gebruik op school. Vraag onze verzekeringsadviseurs naar de mogelijkheden.

Dekking aansprakelijkheidsverzekering

De belangrijkste dekkingen van de aansprakelijkheidsverzekering in het studentenpakket van Kral Westen:

 • Het verzekerde bedrag voor het toebrengen van letsel en zaakschade aan derden bedraagt € 2.500.000,-
 • Het verzekerd bedrag bij schade aan derden, door het kosteloos verlenen van hulp te voorkoming van bijvoorbeeld lichamelijk letsel of overlijden, is € 12.500,-.
 • Laag eigen risico van € 100,-.

Dekking ongevallenverzekering

Word je als student invalide, dan kun je het financieel lastig krijgen. Meestal is er in zo'n geval geen beroep mogelijk op de WIA (Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) en moet je rond zien te komen van het sociaal minimum. In het studentenpakket is een ongevallenverzekering opgenomen die bij een ongeval in binnen- of buitenland het volgende uitkeert:

 • € 2.500,- bij overlijden.
 • Maximaal € 25.000,- bij blijvende invaliditeit.
 • Maximaal € 25.000,- voor de kosten van omscholing bij blijvende invaliditeit.

Voor een uitgebreider overzicht van de dekking van deze verzekering verwijzen wij u naar de verzekeringskaart Studentenpakket Inboedel, de verzekeringskaart Studentenpakket Aansprakelijkheid en de verzekeringskaart Studentenpakket Ongevallen. Kijk voor een volledig overzicht van alle dekkingen in de verzekeringsvoorwaarden.

Voorwaarden studenten verzekeringspakket

Klik hier voor de actuele voorwaarden van het studenten verzekeringspakket van Kral Westen. Voor de brochure van het studenten verzekeringspakket klikt u hier