Verzekering voor Vereniging van Eigenaren - VvE Verzekering

Speciaal voor VvE’s heeft Kral Westen een verzekeringspakket. De Vereniging van Eigenaren is gezamenlijk eigenaar van een (bedrijfs)gebouw of appartementencomplex. Dat brengt verantwoordelijkheden en risico's met zich mee. In het VvE Verzekeringspakket zijn alle verzekeringen opgenomen die een Vereniging van Eigenaren nodig heeft. Dit pakket kent een ruime dekking en een zeer scherpe premie.

Uw voordelen op een rij van het VvE verzekeringspakket:

 • Alle verzekeringen overzichtelijk op één polis.
 • Gunstige tarieven en volledige dekkingen zonder overlapping.
 • Betaling per maand, kwartaal, of halfjaar zonder premietoeslag.
 • Gratis dekking voor gemeenschappelijke eigendommen tot € 10.000,-.
 • Glas van de wooneenheden en gemeenschappelijke ruimten is gratis meeverzekerd.
 • Een jaar lang 10% extra premiekorting voor individuele eigenaren op het  Voor-Elkaar-Pakket.

Verzekeringen in het VvE pakket 

De volgende verzekeringen zitten in het VvE verzekeringspakket: gebouwenverzekering, aansprakelijkheidsverzekering, bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en een rechtsbijstandverzekering. Hieronder volgt een overzicht met de productkenmerken per verzekering. 

Productkenmerken per verzekering in het VvE verzekeringspakket

Gebouwen

 • Voor individuele wooneenheden in de VvE is meerwerk gratis meeverzekerd tot maximaal 20% van de herbouwwaarde van die wooneenheid.
 • Gratis dekking gemeenschappelijke eigendommen tot een bedrag van € 10.000,-.
 • Standaard dekking voor inductieschade.
 • Bij waterschade is opsporing en herstel van defect aan leiding meeverzekerd.
 • 10% standaarddekking voor opruimings- en saneringskosten.
 • Vast eigen risico van € 250,- (behalve voor schade door brand, blikseminslag, overspanning of inductie). Eigen risico voor glas is tegen meerpremie afkoopbaar.
 • Glas, dienende tot lichtdoorlating, is standaard meeverzekerd voor wooneenheden en gemeenschappelijke ruimten.
 • Balkon- en sierglas is gratis meeverzekerd tot € 250,- per wooneenheid.

Aansprakelijkheid

 • Verzekerd bedrag van € 1.250.000,- per aanspraak en € 2.500.000,- per verzekeringsjaar.
 • Onderlinge aansprakelijkheid van leden van de VvE is meeverzekerd.
 • Eigen risico van € 250,- . Dit is tegen premietoeslag af te kopen.

Bestuurdersaansprakelijkheid

 • Beschermt de VvE bestuurders, wanneer zij aansprakelijk worden gesteld voor fouten tijdens de uitoefening van hun functie. Ook als zij in hun privévermogen worden aangesproken.
 • Verzekerd bedrag € 250.000,- per aanspraak per verzekeringsjaar.
 • Uitsluitend in combinatie met een aansprakelijkheidsverzekering.

Rechtsbijstand

 • Voor vrijwel alle geschillen geldt een onbeperkte dekkingssom.
 • Uitsluiting onderlinge geschillen (privé geschillen kunt u in uw bijsluiten Rechtsbijstandverzekering Gezin) en bouwgeschillen.
 • Telefonische adviesservice.
 • Uitvoering van de verzekering vindt plaats door SRK Rechtsbijstand.

Meer weten over het verzekeringspakket voor Vereniging van Eigenaren? Neem dan contact op met de verzekeringsexperts van Kral Westen. Zij adviseren u graag over de verschillende mogelijkheden om de risico’s rond het beheer van Verenigingen van Eigenaren te beheersen. Wilt u de brochure van het verzekeringspakket voor Vereniging van Eigenaren bekijken, klik dan hier