Disclaimer

De internetsite van Kral Westen (www.kralwesten.nl) is eigendom van Kral Westen BV. (hierna genoemd Kral Westen) gevestigd aan de Hoofdstraat 19 (9561 JA) Ter Apel en is ingeschreven in het handelsregister KvK onder nummer 02328207

Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de website

Kral Westen stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Wij kunnen echter niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. Kral Westen aanvaard geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website

Kral Westen onderhoudt de internetsite en tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden. Kral Westen ervaart echter geen garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

De informatie op deze internetsite is specifiek gericht op het publiek in Nederland, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld.

Berichten die u per e-mail naar Kral Westen stuurt, kunnen onveilig zijn. Kral Westen raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Kral Westen te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Kral Westen te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten kunnen onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Informatie van derden

Bepaalde hyperlinks op de internetsite leiden naar andere internetsites buiten het domein van Kral Westen, welke geen eigendom zijn van Kral westen, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Kral Westen. Hoewel Kral Westen uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Kral Westen worden onderhouden wordt afgewezen

Intellectuele eigendommen

Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming van Kral Westen.

Het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze website is toegestaan, tenzij de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van Kral Westen slecht verdraagt met de naam en reputatie van Kral Westen, haar diensten, producten of de inhoud van deze website.

Wijzigingen

Kral Westen behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Ter Apel, 1 maart 2010