Landbouwmaterieelverzekering voor agrariërs

Als agrariër heeft u vaak verschillende soorten land(bouw)materieel die u ook verzekerd wilt hebben. Een ongeluk zit immers in een klein hoekje. Juist dan is het een prettig gevoel om te weten dat u goed verzekerd bent. 

Kral Westen biedt verschillende verzekeringen waarmee u de risico's van uw land(bouw)materieel kunt afdekken. Wij bieden de volgende verzekeringen uit ons agrariër verzekeringspakket met daaronder de belangrijkste kenmerken:

Kenmerken landmaterieelverzekering WA agrariër

 • Schade aan personen tot € 6.100.000,- verzekerd;
 • Schade aan zaken tot € 2.500.000,- verzekerd;
 • Ondergrondse kabels,ledingen, etc zijn verzekerd;
 • Tijdelijke vervanging van gelijkwaardig landbouwmaterieel in verband met reparatie of onderhoud zijn ook verzekerd. 

Kenmerken land(bouw)materieel casco standaard agrariër

 • Verlies of beschadiging van het object of een deel daarvan als gevolg van een van buiten aankomend onheil, brand, ontploffing, botsen, aanraken, stoten, slippen, omslaan of te water of van de weg geraken als gevolg van enig gebrek, eigen bederf of uit de aard en de natuur van het object zelf onmiddellijk voortspruitende zijn gedekt; 
 • Tijdelijke vervanging van gelijkwaardig landbouwmaterieel door reparatie of onderhoud is verzekerd;
 • Dekking van de kosten voor noodzakelijke bewaking of vervoer van het object naar de dichtstbijgelegen herstelplaats voor zover het object deze herstelplaats niet op eigen kracht kan bereiken;
 • Kosten van opruiming ten gevolge van een gedekte schade zijn meeverzekerd;
 • Automatische bijverzekering na schade. 

Kenmerken landmaterieel casco uitgebreid agrariër

 • Schade als gevolg van eigen gebrek kan worden meeverzekerd. Hieronder wordt verstaan: machinebreuk, materiaalmoeheid, reparatiefouten en constructie- of materiaalfouten;
 • Niet vergoed worden: kosten van onderhoud, vervangings- of herstelkosten als gevolg van normale slijtage en/of schade die onder de gebruikelijke garantieregeling valt, ook als het voertuig zonder garantie is aangeschaft.

Kenmerken land(bouw)materieel schade inzittenden agrariër

 • Vergoeding bij schade ten gevolge van een ongeval, waarbij er sprake is van letsel- en/of zaakschade.

Voorwaarden landbouwmaterieelverzekering agrariër

Klik hier voor de actuele voorwaarden van de landbouwmaterieelverzekeringen voor agrariërs van Kral Westen.

Meer weten over het verzekeringspakket voor agrariërs?

Neem dan contact op met de verzekeringsexperts van Kral Westen. Zij adviseren u graag over de verschillende mogelijkheden om de risico’s als agrariër te beheersen.