Vervoersverzekering ZZP

Als ZZP'er kan het zijn dat u vaak onderweg bent met uw auto of bestelauto. Om met zekerheid op weg te kunnen bevat het ZZP'er verzekeringspakket verschillende vervoerverzekeringen. Een ongeluk zit immers in een klein hoekje. 

Kral Westen biedt verschillende verzekeringen waarmee u de risico's van uw vervoer kunt afdekken. Wij bieden de volgende vervoersverzekeringen aan in ons ZZP verzekeringspakket. Per product zijn de belangrijkste kenmerken weergegeven. 

Bestelautoverzekering Casco beperkt ZZP

 • U bent verzekerd voor schade door plotselinge en onvoorziene gebeurtenissen;
 • Geen eigen risico bij ruitreparatie via ons eigen schadeherstelnetwerk;
 • Pechhulp en hulpverlening inbegrepen.

Bekijk hier de verzekeringskaart Bestelauto WA + Beperkt casco van ASR en hier de verzekeringskaart Bestelauto WA + Beperkt casco van de Zeeuwse.

Bestelautoverzekering Casco ZZP

 • U bent verzekerd voor diefstal en schade door plotselinge en onvoorziene gebeurtenissen;
 • Tijdelijke (bestel)auto van garage bij onderhoudsbeurt of reparatie eigen bestelbus;
 • Geen eigen risico bij ruitreparatie via ons eigen schadeherstelnetwerk;
 • Pechhulp en hulpverlening inbegrepen;
 • Accessoires kunnen extra meeverzekerd worden.

Bekijk hier de verzekeringskaart Bestelauto WA + Allrisk van ASR en hier de verzekeringskaart Bestelauto WA + Allrisk van de Zeeuwse.

Bestelautoverzekering WA ZZP

 • Verzekering voor de aansprakelijkheid voor schade die met of door de bestelauto wordt toegebracht aan anderen en aan hun spullen. Ook voor de schade die daar het gevolg van is;
 • Verzekerd voor bereddingskosten;
 • Accessoires kunnen extra meeverzekerd worden.

Bekijk hier de verzekeringskaart Bestelauto WA van ASR en hier de verzekeringskaart Bestelauto WA van de Zeeuwse.

Bestelautoverzekering (Reaal) ZZP

 • Het eigen risico wordt met € 150 verminderd als de schade wordt gerepareerd door een bij Schadegarant aangesloten herstelbedrijf met een A- of B-classificatie;
 • Tijdelijke (bestel)auto van garage bij onderhoudsbeurt of reparatie eigen bestelbus;
 • U bent verzekerd voor diefstal en schade door plotselinge en onvoorziene gebeurtenissen;
 • Pechhulp en hulpverlening inbegrepen;
 • Accessoires kunnen extra meeverzekerd worden.

Bekijk hier de verzekeringskaart Bestelauto WA, hier de verzekeringskaart WA + Beperkt casco en hier de verzekeringskaart WA + Allrisk. 

Bromfietsverzekering zakelijk ZZP

 • Schade aan de bromfiets is verzekerd tot maximaal de cataloguswaarde. Dit is de waarde zonder de eventueel meeverzekerde accessoires;
 • Extra meeverzekerde kosten: proceskosten, wettelijke rente en waarborgsom;
 • Accessoires kunnen extra meeverzekerd worden.

Bekijk hier de verzekeringskaart Bromfiets zakelijk.

Eigen vervoer verzekering ZZP

 • Diefstalgevoelige apparatuur is verzekerd, op voorwaarde dat deze niet zichtbaar van buiten de auto zijn;
 • Eigen risico van € 100,- per gebeurtenis;
 • Opruimingskosten, averij grosse, hulpmateriaal, stakersrisico en bereddingskosten worden (onder voorbehoud) vergoed.

Eigen vervoer - transportverzekering ZZP

 • Opruimingskosten, averij grosse (de bijdrage in de schade als gevolg van maatregelen die genomen dienen te worden om vergaan van schip en lading  te voorkomen, is onder voorwaarde gedekt), hulpmateriaal, schade aan verpakking en bereddingskosten worden (onder voorbehoud) vergoed;
 • Altijd een evenementendekking;
 • All-risk dekking kan worden toegevoegd. 

Bekijk hier de verzekeringskaart Vervoer eigen goederen van ASR en hier de verzekeringskaart Vervoer eigen goederen van de Zeeuwse.

Landmaterieelverzekering ZZP

 • Brand en diefstal kunnen extra meeverzekerd worden;
 • De volgende extra kosten zijn meeverzekerd: bereddingskosten; kosten van noodzakelijke bewaking, berging, opruiming en vervoer van de verzekerde zaak naar de dichtst bijgelegen geschikte herstelplaats; bijdrage in averij-grosse;
 • Aanvullende verzekeringen kunnen worden aangevraagd voor diefstal/brand, vervoer gevaarlijke stoffen, zekerheidstelling, bereddingskosten, proceskosten en schade aan eigen zaken. 

Motorverzekering ZZP

 • U bent verzekerd als u als particulier met of door uw motor schade veroorzaakt aan derden of aan hun spullen en daarvoor aansprakelijk wordt gesteld;
 • U bent verzekerd als er een strafprocedure tegen u wordt gestart en u rechtsbijstand nodig heeft;
 • U bent verzekerd als uw motor uitvalt buiten uw woonplaats en u daardoor uw weg niet meer kunt vervolgen;
 • Mogelijkheid om helm, kleding en schoenen mee te verzekeren.

Personenautoverzekering ZZP

 • Extra accessoirepakketten en andere dekkingen zijn mee te verzekeren;
 • Geen eigen risico bij herstel schade en ruitreparatie via ons schadeherstelnetwerk;
 • Altijd een concurrerende premie.

Vrachtautoverzekering ZZP

 • Schade of vermissing van kleding en sieraden zijn meeverzekerd;
 • Kan extra worden verzekerd met een van buiten komend onheil, zoals botsing, aanrijding, omslaan, kwaadwillige beschadiging door derden een ongeval en rechtstreeks veroorzaakte slijtage, constructie en/of materiaalfouten, eigen gebrek of een andere inwendige oorzaak;
 • Maximaal eigen risico van € 250,-;
 • Bereddingskosten, goederen van de chauffeur, averij grosse, bergingskosten en stallingskosten zijn meeverzekerd. 

Ongevallen inzittendenverzekering ZZP

 • Medische kosten kunnen aanvullend worden meeverzekerd;
 • De uitkering voor blijvende invaliditeit van de verzekerde als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van een ongeval vindt plaats op basis van het verzekerde bedrag dat op het moment van het ongeval voor blijvende invaliditeit geldt;
 • Een eventueel vervangend motorvoertuig is ook verzekerd. 

Schadeverzekering voor inzittendenverzekering ZZP

 • Dekking voor de schade die de verzekerde lijdt als in-/opzittende van het verzekerde motorrijtuig, wanneer dat bij een verkeersongeval betrokken raakt;
 • Gezinsdekking kan worden meeverzekerd;
 • Wanneer de omvang van de schade nog niet geheel kan worden vastgesteld, dan worden er voorschotbetalingen gedaan voor dat deel van de schade dat wel is vastgesteld.

  Voorwaarden vervoerverzekeringen

  Klik hier voor de actuele voorwaarden van de vervoersverzekeringen in het ZZP verzekeringspakket van Kral Westen.

  Meer weten over het verzekeringspakket voor ZZP'ers?

  Neem dan contact op met de verzekeringsexperts van Kral Westen. Zij adviseren u graag over de verschillende verzekeringen om de risico’s als ZZP'er te beheersen.