Vervoersverzekeringen Bedrijf

Als eigenaar van een bedrijf heeft u een voertuig nodig, dat u ook graag verzekerd wilt hebben. Een ongeluk zit immers in een klein hoekje. Juist dan is het een prettig gevoel om te weten dat u goed verzekerd bent. 

Kral Westen biedt verschillende vervoerverzekeringen aan waarmee u de risico's met betrekking tot uw voertuigen kunt afdekken. Wij bieden de volgende verzekeringen aan in ons bedrijvenverzekeringspakket. Per product worden de belangrijkste kenmerken weergegeven.

Bestelautoverzekering Casco beperkt bedrijf

 • U bent verzekerd voor schade door plotselinge en onvoorziene gebeurtenissen;
 • Geen eigen risico bij ruitreparatie via ons eigen schadeherstelnetwerk;
 • Pechhulp, bereddingskosten en hulpverlening inbegrepen;
 • Extra's zijn standaard verzekerd tot maximaal €500,- ;
 • Tijdelijke leenauto bij reparatie eigen bestelauto.

Bestelautoverzekering Casco bedrijf

 • U bent verzekerd voor diefstal en schade door plotselinge en onvoorziene gebeurtenissen;
 • Tijdelijke (bestel)auto van garage bij onderhoudsbeurt of reparatie eigen bestelbus;
 • Geen eigen risico bij ruitreparatie via ons eigen schadeherstelnetwerk;
 • Pechhulp en hulpverlening inbegrepen;
 • Accessoires kunnen extra meeverzekerd worden.

Bestelautoverzekering WA bedrijf

 • Verzekering voor de aansprakelijkheid voor schade die met of door de bestelauto wordt toegebracht aan derden en aan hun spullen. Ook voor de schade die daar het gevolg van is;
 • Verzekerd voor bereddingskosten (kosten die u maakt om een direct dreigende schade te voorkomen of te verminderen), hulpverlening, pechhulp en tijdelijke leenauto garage;
 • Accessoires kunnen extra meeverzekerd worden.

Bestelautoverzekering (Reaal) bedrijf

 • Standaard verzekering waarbij kosten van rechtskundige bijstand, zekerheidstelling (een overheid verlangt een geldelijke zekerheid ter waarborging van de rechten van de benadeelde, wanneer er een schade heeft plaatsgevonden. De geldelijke zekerheid wordt alleen door de maatschappij verstrekt indien de schade een gedekt evenement betreft), schade aan eigen voertuig, vervoer van gewonden en schaderegelingen zijn meeverzekerd. 
 • Automobilistenhulp, schade inzittendendekking, verhaalsbijstanddekking, rechtsbijstanddekking en aanhanger cascodekking kunnen in verzekering worden meegenomen.
 • Tijdelijke (bestel)auto van garage bij onderhoudsbeurt of reparatie eigen bestelbus.
 • U bent verzekerd voor diefstal en schade door plotselinge en onvoorziene gebeurtenissen.
 • Accessoires kunnen extra meeverzekerd worden.
 • Optie voor volledige of beperkte casco dekking. 

Bromfietsverzekering zakelijk bedrijf

 • Schade aan de bromfiets is verzekerd tot maximaal de cataloguswaarde. Dit is de waarde zonder de eventueel meeverzekerde accessoires;
 • Extra meeverzekerde kosten: proceskosten, wettelijke rente en waarborgsom;
 • Accessoires kunnen extra meeverzekerd worden.

Eigen vervoer verzekering bedrijf

 • Diefstalgevoelige apparatuur is verzekerd, op voorwaarde dat deze niet zichtbaar van buiten de auto zijn.
 • Eigen risico van €100,- per gebeurtenis.
 • Opruimingskosten, averij grosse (de bijdrage in de schade als gevolg van maatregelen die genomen dienen te worden om vergaan van schip en lading  te voorkomen, is onder voorwaarde gedekt), hulpmateriaal, stakersrisico en bereddingskosten worden (onder voorbehoud) vergoed.

Eigen vervoer - transportverzekering bedrijf

 • Opruimingskosten, averij grosse, hulpmateriaal, schade aan verpakking en bereddingskosten worden (onder voorbehoud) vergoed;
 • Altijd een evenementendekking;
 • All-risk dekking kan worden toegevoegd. 

Landmaterieelverzekering bedrijf

 • Brand en diefstal kunnen extra meeverzekerd worden;
 • De volgende extra kosten zijn meeverzekerd: bereddingskosten; kosten van noodzakelijke bewaking, berging, opruiming en vervoer van de verzekerde zaak naar de dichtst bijgelegen geschikte herstelplaats; bijdrage in averij-grosse;
 • Aanvullende verzekeringen kunnen worden aangevraagd voor diefstal/brand, vervoer gevaarlijke stoffen, zekerheidstelling, bereddingskosten, proceskosten en schade aan eigen zaken. 

Motorverzekering bedrijf

 • U bent verzekerd als u als particulier met of door uw motor schade veroorzaakt aan derden of aan hun spullen en daarvoor aansprakelijk wordt gesteld;
 • U bent verzekerd als er een strafprocedure tegen u wordt gestart en u rechtsbijstand nodig heeft;
 • U bent verzekerd als uw motor uitvalt buiten uw woonplaats en u daardoor uw weg niet meer kunt vervolgen;
 • Mogelijkheid om helm, kleding en schoenen mee te verzekeren.

Personenautoverzekering bedrijf

 • Extra accessoirepakketten en andere dekkingen zijn mee te verzekeren;
 • Geen eigen risico bij herstel schade en ruitreparatie via ons schadeherstelnetwerk;
 • Altijd een concurrerende premie.

Vrachtautoverzekering bedrijf

 • Schade of vermissing van kleding en sieraden zijn meeverzekerd;
 • Kan extra worden verzekerd met een van buiten komend onheil, zoals botsing, aanrijding, omslaan, kwaadwillige beschadiging door derden een ongeval en rechtstreeks veroorzaakte slijtage, constructie en/of materiaalfouten, eigen gebrek of een andere inwendige oorzaak;
 • Maximaal eigen risico van € 250,-;
 • Bereddingskosten, goederen van de chauffeur, averij grosse, bergingskosten en stallingskosten zijn meeverzekerd. 

Ongevallen inzittendenverzekering bedrijf

 • Medische kosten kunnen aanvullend worden meeverzekerd;
 • De uitkering voor blijvende invaliditeit van de verzekerde als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van een ongeval vindt plaats op basis van het verzekerde bedrag dat op het moment van het ongeval voor blijvende invaliditeit geldt;
 • Een eventueel vervangend motorvoertuig is ook verzekerd. 

Schadeverzekering voor inzittendenverzekering bedrijf

 • Er is dekking voor de schade die de verzekerde lijdt als in-/opzittende van het verzekerde motorrijtuig, wanneer dat bij een verkeersongeval betrokken raakt;
 • Gezinsdekking kan worden meeverzekerd;
 • Wanneer de omvang van de schade nog niet geheel kan worden vastgesteld, worden er voorschotbetalingen gedaan voor dat deel van de schade dat wel is vastgesteld.

  Voorwaarden vervoerverzekeringen

  Klik hier voor de actuele voorwaarden van de vervoersverzekeringen voor bedrijven van Kral Westen.

  Meer weten over het verzekeringspakket voor bedrijven?

  Neem dan contact op met de verzekeringsexperts van Kral Westen. Zij adviseren u graag over de verschillende mogelijkheden om de risico’s voor een bedrijf te beheersen.