Aansprakelijkheidsverzekeringen Bedrijf

Binnen een bedrijf kunnen er veel ongelukken gebeuren. Een werknemer kan bijvoorbeeld gewond raken en uw bedrijf kan daarvoor aansprakelijk worden gesteld.

Als onderdeel van het bedrijvenverzekeringspakket van Kral Westen kunt u zich verzekeren tegen aansprakelijkheid.  Er zijn verschillende aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven passend bij uw situatie of branche. Met een aansprakelijkheidsverzekering bent u verzekerd tegen de financiële gevolgen van schade die uw bedrijf veroorzaakt bij een derde of aan de spullen van een derde.

Kenmerken aansprakelijkheidsverzekering bedrijven

 • Procedurekosten, rechtsbijstandkosten, vaststellingskosten schade en aansprakelijkheid, verschuldigd wettelijke rente en bereddingskosten zijn gedekt;
 • U bent verzekerd voor brand- en explosieschade;
 • U hebt recht op een tussentijdse aanpassing van de premie als sprake is van een daling van 25% of meer in de jaaromzet, het jaarloon of de herbouwwaarde ten opzichte van de laatste driejaarlijkse opgave;
 • Is uit te breiden met Werkgeversaansprakelijkheid motorrijtuigen verzekering, Werkgeversaansprakelijkheid verzekering en Milieuaantasting verzekering. 

Kenmerken aansprakelijkheidsverzekering aannemers

 • Procedurekosten, rechtsbijstandkosten, vaststellingskosten schade en aansprakelijkheid, verschuldigd wettelijke rente en bereddingskosten zijn gedekt;
 • U bent verzekerd voor brand- en explosieschade;
 • U hebt recht op een tussentijdse aanpassing van de premie als sprake is van een daling van 25% of meer in de jaaromzet, het jaarloon of de herbouwwaarde ten opzichte van de laatste driejaarlijkse opgave;
 • Naast u en uw medewerkers, zijn ook personeelsverenigingen, fondsen, instellingen en stichtingen opgezet door/voor u, vennoten, leden van de maatschap, commissarissen en bestuurders, ondergeschikten, huisgenoten en familieleden, uw opdrachtgever en uw onderaannemer(s), architecten, adviseurs en constructeurs die in uw opdracht en voor uw rekening zijn ingeschakeld, zijn ook meeverzekerd.  

  Kenmerken aansprakelijkheidsverzekering horeca

  • Procedurekosten, rechtsbijstandkosten, vaststellingskosten schade en aansprakelijkheid, verschuldigd wettelijke rente en bereddingskosten zijn gedekt;
  • Brand- en explosiekosten zijn verzekerd, met een eigen risico van € 500,-;
  • U hebt recht op een tussentijdse aanpassing van de premie als sprake is van een daling van 25% of meer in de jaaromzet, het jaarloon of de herbouwwaarde ten opzichte van de laatste driejaarlijkse opgave. 

  Kenmerken aansprakelijkheidsverzekering werkgever

  • Als werkgever bent u verzekerd tegenover uw ondergeschikten voor schade die verband houdt met het verrichten van activiteiten voor de verzekerden;
  • Er is dekking voor het financieel nadeel dat een ondergeschikte lijdt, als gevolg van het ontbreken van een behoorlijke verzekering of vergoeding.

  Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering bedrijf

  Klik hier voor de actuele voorwaarden van de aansprakelijkheidsverzekering bedrijf van Kral Westen.

  Meer weten over het verzekeringspakket voor bedrijven?

  Neem dan contact op met de verzekeringsexperts van Kral Westen. Zij adviseren u graag over de verschillende mogelijkheden om de risico’s voor bedrijven te beheersen.