Stappenplan woning verkopen

Het verkopen van een woning is maatwerk, maar om een inzicht te geven hanteren we in grote lijnen de volgende stappen. Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Neem contact met ons op.

  • Stap 1: vraagprijs bepalen
  • Stap 2: opstellen publiciteitsplan
  • Stap 3: woning verkoop gereed maken
  • Stap 4: bezichtiging
  • Stap 5: onderhandelingen
  • Stap 6: ondertekening van de koopakte
  • Stap 7: naar de notaris

Stap 1: Vraagprijs bepalen

Een goede prijs voor uw woning is belangrijk. Niet te laag, maar ook niet te hoog. Daarom komen we bij u thuis om de woning te inspecteren. Wij letten dan op de ligging en de technische staat van uw woning. Ook willen we financiële zaken als servicekosten, gemeentelijke belastingen of erfpacht van u weten.

Belangrijk is de informatie over eventuele gebreken. U kunt daar – indien u dat niet meldt – door de koper achteraf op worden aangesproken. Via de NVM-database voor woonobjecten controleren we verder de marktprijzen van vergelijkbare woningen in de omgeving. Ook krijgt u meer informatie over het verplichte energielabel. Op basis van al deze informatie krijgt u een uitstekend advies over een realistische vraagprijs.

Stap 2: Opstellen publiciteitsplan

Om uw woning te verkopen is goede  marketing belangrijk. Afhankelijk van uw wensen en budget stellen wij een uitgekiend publiciteitsplan op. Hierbij maken we gebruik van online adverteren, social media en onze huis aan huis advertentie.  

Uw woning wordt ook aangemeld in de NVM-database voor woonobjecten. Hierdoor worden automatisch alle NVM-makelaars op de hoogte gesteld van uw aanbod. Uw woning wordt ook uitgebreid op funda.nl geplaatst. Funda is al jarenlang de best bezochte woningsite van Nederland.

Stap 3: De woning verkoop gereed maken

Zorg dat uw woning er netjes bij staat. Potentiële kopers moeten het gevoel hebben dat het prettig wonen is. Verhelp kleine mankementen, bijvoorbeeld een lekkende kraan, een klemmende deur en een raam met een barst. Zorg ook dat de tuin er uitnodigend uitziet. Indien gewenst kunnen wij ook verkoopstyling aanbieden. U kunt dan tegen geringe kosten interieur- en tuinadvies krijgen om uw woning beter te presenteren. Zodra uw woning verkoop gereed is, worden er foto's en eventueel filmpjes gemaakt.

Stap 4: De bezichtiging

Wij coördineren en begeleiden de bezichtigingen. In overleg met u en de kandidaat-kopers, stellen wij een tijdstip vast. Zelf hoeft u niet bij een bezichtiging aanwezig te zijn. Het is zelfs beter van niet. Kijkers stellen namelijk vaak meer vragen als u er niet bij bent. Bovendien durven ze meer te zeggen en brengen ze eventuele onduidelijkheden gemakkelijker naar voren.

De bezichtiging biedt ons een goede gelegenheid te achterhalen waarom de kandidaat-koper geïnteresseerd is in juist uw woning en waar aanvullende vragen liggen. Deze informatie kan belangrijk zijn voor het bepalen van de strategie in de vervolgfase en uiteraard bij latere onderhandelingen. Wij brengen na de bezichtiging altijd verslag aan u uit over het resultaat.

Kloppen potentiële kopers toch direct bij u aan, verwijs ze dan altijd naar ons. Zo loopt u niet het risico dat er verschillende afspraken worden gemaakt.

Stap 5: De onderhandelingen

Voor de onderhandelingen kunt u vertrouwen op ons. Door onze ervaring weten we niet alleen wat uw huis minimaal moet opbrengen, maar ook hoe u er zoveel mogelijk voor kunt krijgen. Wanneer er meerdere bieders zijn, voorkomen we dat u (kostbare) fouten maakt. Daarom stellen we samen met u vooraf vast welke biedingstactiek u het best kunt volgen.

Vaak gaat een bod van een koper gepaard met zogenaamde ontbindende voorwaarden. Op basis hiervan kan de koopovereenkomst worden ontbonden. Bijvoorbeeld als de koper de financiering niet rond kan krijgen, geen huisvestingsvergunning kan krijgen of als er een negatieve uitkomst van een bouwkundig advies is.

Naast deze voorwaarden maakt u met de koper ook afspraken over de datum van levering en de zaken die achterblijven in het huis, al dan niet tegen een aanvullende vergoeding. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de gordijnen, de vloerbedekking of bepaalde verlichting.

Stap 6: De ondertekening van de koopakte

Wanneer u en de koper overeenstemming bereiken over de prijs, wordt de koopovereenkomst opgesteld. Hierin worden de gemaakte afspraken schriftelijk bevestigd. Lees de akte zorgvuldig door en zet pas uw handtekening als alles volgens u juist is weergegeven.

Schroom ook niet ons nadere uitleg te vragen als iets u niet duidelijk is. Wij informeren u uitgebreid over uw rechten en plichten. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Als alle handtekeningen zijn gezet, is de koopovereenkomst gesloten. De koper ontvangt een afschrift van de akte. Vanaf dat moment heeft hij nog drie dagen wettelijke bedenktijd, waarin hij alsnog van de aankoop kan afzien. Eveneens kan het koopcontract nog ontbonden worden op basis van de ontbindende voorwaarden die erin staan.

Stap 7: Naar de notaris

De ondertekende koopakte en alle relevante stukken gaan samen met een kopie van uw rijbewijs of identiteitsbewijs naar de notaris. De notaris stelt een datum en een tijdstip vast voor het ondertekenen van de akte van levering. Een aantal dagen voor de levering krijgt u van de notaris een concept van de leveringsakte en een nota van afrekening.

Wij controleren samen met de verkoper of de gegevens kloppen. Houd er rekening mee dat de koper het recht heeft vóór levering uw woning te inspecteren om te zien of alles in de afgesproken staat wordt achtergelaten. Op de dag van levering gaat u met ons naar de notaris. U bent officieel geen eigenaar meer van de woning wanneer u de akte van levering bij de notaris hebt ondertekend en deze is ingeschreven bij het Kadaster.

Op het tijdstip dat daarvoor is vastgesteld in de leveringsakte, betaalt de koper de koopsom en, als dat van toepassing is, de prijs voor de roerende zaken die u achterlaat. De notaris zorgt voor de afrekening van de zakelijke lasten zoals de onroerendezaakbelasting en de waterschapslasten.

Daarnaast regelt hij de aflossing van de eventuele lopende hypotheek op uw huis en de betaling van de rekening aan ons. Het saldo dat overblijft, maakt de notaris over op uw rekening. U ontvangt dit nadat de akte is ingeschreven in het Kadaster. 

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Neem contact met ons op.