Recreatiewoningverzekering

Een omgewaaide boom die de gevel ontzet, schade door een lekkende waterleiding of een blikseminslag. Met de recreatiewoningverzekering van Kral Westen is uw recreatiewoning verzekerd tegen onder andere brand, storm, lekkage en diefstal.​

De recreatiewoningverzekering maakt onderscheid tussen de Basis-dekking en de Allrisk-dekking. 

Basis-dekking:

  • Schade veroorzaakt door uw recreatiewoning aan derden en/of hun spullen;
  • Schade veroorzaakt door onder andere brand, storm, neerslag, overstroming, hagel, diefstal, lekkage en ontploffing;
  • Noodvoorzieningen, bereddingskosten, opruimingskosten en heraansluitingskosten.

Allrisk-dekking:

  • De basisdekking uitgebreid met: schade door vallen en stoten van andere objecten;
  • Schade door andere plotselinge, onvoorziene gebeurtenissen.

Voor een uitgebreider overzicht van de dekking van deze verzekering verwijzen wij u naar de verzekeringskaart. Kijk voor een volledig overzicht van alle dekkingen in de verzekeringsvoorwaarden.

Voorwaarden recreatiewoningverzekering

Klik hier voor de actuele voorwaarden van de woonhuisverzekering van Kral Westen. 

Schade? Wij zien meer.