Uitvaartverzekering

Op het moment dat u overlijdt, wilt u uw nabestaanden achterlaten zonder zorgen over hoge uitvaartkosten. Met de uitvaartverzekering van Kral Westen bent u ervan verzekerd dat alles goed geregeld is, wanneer u komt te overlijden. Indien u komt te overlijden, dan keert de verzekeraar het verzekerd bedrag uit, waarmee u (een deel van) de kosten van een begrafenis of crematie kunt betalen.

Uw uitvaart verzekeren kan op 4 manieren bij Kral Westen​

 • Natura-uitvaartverzekering (dienstenpakket)
 • Kapitaalverzekering
 • Koopsomstorting
 • Uitvaartfonds

Natura-uitvaartverzekering (dienstenpakket)

Met een natura-uitvaartverzekering kunt u uw begrafenis of crematie laten verzorgen. Door het afsluiten van een natura-uitvaartverzekering, verzekert u een pakket van diensten. Hierin zijn een aantal belangrijke zaken omtrent de uitvaart opgenomen, zoals een standaard kist, algehele verzorging, rouwkaarten en dergelijke. Daarnaast is in het dienstenpakket een vrij besteedbaar bedrag opgenomen, voor eventuele advertentiekosten en/of koffietafel.

Kenmerken Natura-uitvaartverzekering

 • De verzekering vertegenwoordigt een verzekerde waarde van circa € 4.500,-.
 • In het dienstenpakket is een vrij besteedbaar bedrag opgenomen, welke gebruikt kan worden voor advertentiekosten, grafkosten en/of een koffietafel. 
 • Het pakket van diensten is een geïndexeerd pakket. Jaarlijks wordt de waarde verhoogd, omdat de kosten van een uitvaart ook elk jaar stijgen. 
 • Mogelijkheid om kinderen tot 18 jaar gratis mee te verzekeren. 
 • De natura-uitvaartverzekering is te combineren met een kapitaal-uitvaartverzekering.  

Dekking dienstenpakket Natura-uitvaartverzekering

 • Het aannemen, regelen en begeleiden van de uitvaart door een Monuta uitvaartverzorger.
 • Bewijs van overlijden.
 • De laatste verzorging van de overledene.
 • De standaard kist die hoort bij dit pakket.
 • Het overbrengen van de overledene van de plaats van overlijden naar de woonplaats in Nederland (werelddekking).
 • Opbaring in een uitvaartcentrum van Monuta of verzorging van een thuisopbaring.
 • Het op de dag van de uitvaart overbrengen van de overledene van het opbaaradres (eventueel via de kerk) naar de plaatselijke  begraafplaats of het dichtstbijzijnde crematorium binnen een straal van 20 kilometer (extra kilometers zijn mogelijk tegen  meerkosten). 
 • Een volgauto voor vier personen in een kleur die bij Monuta gebruikelijk is in uw regio. Indien gewenst, dan wordt de familie binnen de gemeente opgehaald en weer thuisgebracht binnen een straal van 20 kilometer (extra kilometers zijn mogelijk tegen  meerkosten).
 • Het benodigde aantal dragers, maximaal zes.
 • 75 luxe rouwbrieven, inclusief postzegels.
 • 75 luxe dankbetuigingen, inclusief postzegels of 100 luxe bidprentjes.
 • Een verzendset voor het rouwdrukwerk.
 • Condoleanceregister.
 • Een ongevallendekking van € 2.500,- bovenop het vrij te besteden bedrag. Dit bedrag is alleen beschikbaar als het overlijden  een rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een ongeval.
 • Rechtsbijstand voor de gezamenlijke erfgenamen als zij een geschil hebben met een derde dat te maken heeft met het overlijden.
 • Nazorg door een uitvaartverzorger of uitvaartconsulent.
 • Monuta Nazorgboek.

Productwijzer natura-uitvaartverzekering
Klik hier voor de productwijzer van de natura-uitvaartverzekering van Kral Westen. 

Kapitaalverzekering uitvaart

Met een kapitaal uitvaartverzekering bepaalt u zelf het verzekerd bedrag, dat beschikbaar komt wanneer u komt te overlijden. Deze uitkering kan gebruikt worden ten behoeve van de uitvaartkosten. De kapitaal uitvaartverzekering bestaat uit een geldelijke uitkering bij overlijden en kan gecombineerd worden met een natura-uitvaartverzekering.

Kenmerken kapitaal uitvaartverzekering

 • U bepaalt zelf het verzekerd bedrag. 
 • Het verzekerd bedrag is vrij besteedbaar.
 • Mogelijkheid om kinderen tot 18 gratis mee te verzekeren.

Productwijzer  kapitaal uitvaartverzekering
Klik hier voor de productwijzer van de kapitaal uitvaartverzekering van Kral Westen. 

Koopsomstorting uitvaart

Met een koopsomstorting verzekert u een geldbedrag dat bij overlijden beschikbaar komt voor uw uitvaart. Hiervoor stort u éénmalig een bedrag, de koopsomstorting. 

Kenmerken koopsomstorting uitvaart

 • Een koopsomstorting kan fiscaal gunstig zijn. 
 • Met een koopsomstorting is de uitvaart in één keer financieel geregeld. U heeft niet te maken met maandelijkse premiebetalingen. 
 • Het bedrag dat u betaalt voor de koopsom is lager dan het verzekerd kapitaal. 
 • Ook als u snel na de koopsomstorting overlijdt, dan wordt het totale verzekerde kapitaal uitgekeerd. 

Uitvaartfonds

Eenvoudig een bedrag opbouwen voor uw uitvaart? Dat kan met een uitvaartfonds, waarbij u éénmalig of vaker een bedrag stort. Over uw storting(en) ontvangt u rente. Het bedrag van het uitvaartfonds komt pas na uw overlijden vrij en kan alleen worden gebruikt om de kosten van de uitvaart mee te betalen.  Het uitvaartfonds is een persoonlijke voorziening. Voor meerdere personen sluit u meerdere uitvaartfondsen af.

Kenmerken uitvaartfonds

 • Prima mogelijkheid om ook op latere leeftijd de financiering van uw uitvaart te regelen. 
 • Na uw overlijden kunnen uw nabestaanden de inleg gebruiken voor de kosten van de uitvaart. Er wordt geen geld uitgekeerd. Hierdoor weet u zeker dat het geld voor uw uitvaart wordt gebruikt.
 • Als er geld overblijft na de uitvaart, dan wordt het restant uitgekeerd met een maximum van €500,- en 10% van het bedrag in uw uitvaartfonds.

Wij adviseren u graag over de mogelijkheden om uw uitvaart te verzekeren, neem hiervoor contact op met ons team verzekeringen. Hier vindt u meer informatie over het regelen van een uitvaartverzekering en wat daarbij allemaal komt kijken.

Uitvaart regelen? Wij zien meer.