Inboedelverzekering

Een kapotte ruit (als u geen opstalverzekering heeft kunt u dit aanvullend op de inboedelverzekering meeverzekeren)  of een schroeiplek op uw bankstel.

Met de inboedelverzekering van Kral Westen zijn uw spullen verzekerd tegen schade door brand, storm, water, diefstal en de schade die u of uw gezinsleden aanbrengen aan spullen. Bezit u luxe sieraden, dure video of computerapparatuur of heeft u andere bijzondere bezittingen? Deze kunt u extra meeverzekeren.

Kenmerken inboedelverzekering

  • Geen ingewikkelde formulieren invullen, wij hebben een methode waarmee we op simpele en objectieve wijze het te verzekeren bedrag vast kunnen stellen.
  • Garantie tegen onderverzekering.
  • Nieuwe spullen aangeschaft? Alleen als de waarde van verzamelingen, lijfsieraden en dergelijke boven het door ons vooraf gecommuniceerde bedrag uitkomt, dient u dit aan ons door te geven.
  • Een eigen risico van € 100,- per schadegeval. In een aantal gevallen is geen eigen risico van toepassing, dit staat vermeld in de polisvoorwaarden.

Dekking inboedelverzekering

  • Vergoedt schade door brand, diefstal, verbouw werkzaamheden, water en storm.
  • Vergoedt schade tijdens een verhuizing.
  • Indien u binnen het Voor Elkaar pakket een woonhuisverzekering heeft lopen, die dekking biedt voor een schuur of garage buiten het perceel waarop uw woning staat en gebruikt u deze uitsluitend voor privédoeleinden, dan is uw inboedel in deze schuur of garage ook verzekerd tot maximaal € 10.000,- tegen schade door diefstal, poging tot diefstal of vandalisme mits er sprake is van braak.

Aanvullende inboedelverzekering

Met de aanvullende inboedelverzekering van Kral Westen heeft u een hogere dekking voor bijvoorbeeld sieraden, fotoapparatuur, videoapparatuur, computers en andere bijzondere bezittingen.

Aanvullende glasverzekering

Tevens kunt u binnen de inboedelverzekering een aanvullende verzekering voor glas afsluiten (alleen in het geval u in een huurwoning woont, anders is dit al op de woonhuisverzekering gedekt). Met deze aanvullende glasverzekering bent u verzekerd voor schade aan glas die is ontstaan door een onverwachte gebeurtenis.

Voor een uitgebreider overzicht van de dekking van deze verzekering verwijzen wij u naar de verzekeringskaart. Kijk voor een volledig overzicht van alle dekkingen in de verzekeringsvoorwaarden.

Voorwaarden inboedelverzekering

Klik hier voor de actuele voorwaarden van de inboedelverzekering van Kral Westen. 

Premiekorting met Voor Elkaar pakket

De gezinsongevallenverzekering  is onderdeel van het Voor Elkaar verzekeringspakket. Een alles in een pakketverzekering waarmee u al uw schadeverzekeringen kunt afsluiten. En des te meer verzekeringen u afsluit, des te hoger uw pakketkorting. Deze korting kan oplopen tot 12% van uw premie.

Glas en inboedel? Wij zien meer.