Beloningsbeleid

Kral Westen begrijpt dat financiële dienstverlening door veel mensen als ondoorgrondelijk en moeilijk wordt ervaren. Daarom willen wij naar onze klanten zo transparant mogelijk zijn over wat wij voor u doen en hoe wij daarvoor beloond worden.

Doel beloningsbeleid

Ons beloningsbeleid is in eerste instantie gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goed gekwalificeerde medewerkers. Dit alles binnen een beheerste en integere bedrijfsvoering en gericht op de lange termijn. Dit betekent o.a. dat we waar mogelijk zullen voorkomen dat medewerkers door de beloningen geprikkeld zouden worden tot onzorgvuldig behandelen van de klant en niet nakomen van onze zorgplicht.

Daarnaast willen we met ons beloningsbeleid de focus leggen op de belangen van onze klanten en de onderneming op de langere termijn. Ook zal een gezonde, stimulerende werking uit moeten gaan van het gehanteerde beloningsbeleid.

Voor wie geldt dit beloningsbeleid?

Het beloningsbeleid geldt voor alle medewerkers van Kral Westen met uitzondering van de schoonmaaksters.

Uitgangspunten beloningsbeleid

Bij het opstellen van het beloningsbeleid zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 • marktconform in verband met aantrekken en behouden van goed gekwalificeerd personeel
 • maatschappelijk verantwoord / gerechtvaardigd
 • klantbelang centraal
 • lange termijn doelstelling
 • transparant, eenvoudig
 • voldoen aan wet- en regelgeving
 • adviseur geeft te allen tijde passend advies

Hoe worden de medewerkers van Kral Westen beloond?

De volgende beloningsvormen komen voor binnen onze onderneming.

 • Vast salaris. Deze beloning is marktconform. Inschaling is onder andere afhankelijk van leeftijd, diplomabezit en relevante werkervaring. Jaarlijks kan een loonsverhoging plaatsvinden.
 • Jaarlijks 8% vakantietoeslag.
 • Reiskostenvergoeding. De medewerkers ontvangen een reiskostenvergoeding binnen de fiscaal toegestane mogelijkheden.
 • Auto van de zaak. Wanneer het bezoeken van relaties onderdeel uitmaakt van hun functie, kan aan een aantal medewerkers een auto van de zaak worden toegewezen door de directie. Afspraken hierover zijn vastgelegd in de arbeidsovereenkomst.

Hoe wordt Kral Westen beloond?

Wij hebben de keuze uit twee beloningsvarianten:

 1. Vast bedrag voor de geleverde dienst
 2. Urentarief

Nadrukkelijk melden wij dat voor hypotheekadvies en bemiddeling alleen beloning op basis van vaste vergoeding mogelijk is.

1. Vaste vergoeding

U betaalt voor de dienst die u bij ons afneemt. Het grote voordeel is, dat op die manier producten stukken goedkoper kunnen zijn. Daarmee bespaart u soms zoveel, dat u wellicht zult kiezen voor deze beloningsvariant. U weet waar u aan toe bent en u zult achteraf nooit worden geconfronteerd met onverwacht hoge kosten. Indien uw aanvraag meer tijd of moeite kost dan verwacht, kost u dat niets extra!

De bedragen voor 2022 zijn:                         

Financieel product

Bedrag

EERSTE GESPREK

Kennismaking. Uitleg werkwijze en beloning

Deze kosten nemen wij voor onze rekening!

HYPOTHEEK

Financiële analyse

€    375,-

Advisering

€ 1.500,-

Bemiddeling aflossingsvrij

€    375,-

Bemiddeling overige aflosvormen (incl. verzekeringen)

€ 1.250,-

Hypotheekbemiddeling met extra starterslening SVN

€ 1.750,-

Hypotheekbemiddeling 2e hypotheek of opname binnen inschrijving waarvan advies nog beschikbaar

€ 1.250,-

Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid

€ 1.750,-

Beoordeling voorstel renteherziening

€    175,-

 

 

VERZEKERING

Inventarisatie

€    175,-

Analyse en advies

€    175,-

Bemiddeling levensverzekering *

€    175,-

Bemiddeling overlijdensrisicoverzekering *

€    175,-

Bemiddeling AO/WW verzekering *

€    175,-

Bemiddeling Uitvaartverzekering

€      75,-

Wijziging verpanding

€    175,-

 

ARBEIDSONGESCHIKTHEID VOOR DE ONDERNEMER

Inventarisatie, analyse en advies

€ 485,-

Beëindiging bestaande polis, inventarisatie, analyse en offerte nieuwe verzekering

€ 275,-

Nazorg (verplicht), bestaande uit: administratieve afhandeling, telefonische vragen beantwoorden, telefonisch advies en administratieve afhandeling bij schade

€ 21.77 p/m

Begeleiding bij schade

€ 95,- p/uur

 

BEMIDDELINGSVERGOEDING

Gedurende de looptijd voor bovengenoemde verzekeringscontracten *

€ 2,72 p/m

Gedurende de looptijd van de eerste uitvaartverzekering

€ 1,22 p/m

Gedurende de looptijd van alle volgende uitvaartverzekeringen

€ 0,61 p/m

   

De genoemde bedragen worden jaarlijks aangepast aan de hand van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

2. Urentarief

Het werken op basis van een uurtarief behoort ook tot de mogelijkheden. Uiteraard verschilt het aantal te verwachten uren vanwege de diversiteit van onze dienstverlening. Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden gelden de volgende uurtarieven:

 • Back office                                                                                                                                                          €   95,-
 • Adviseur                                                                                                                                                             € 125,-
 • Specialist                                                                                                                                                            € 175,-

Bemiddelingsvergoeding

Gedurende de looptijd van een verzekering (spaar, overlijden, AO/WW, uitvaart) wordt maandelijks een handelingsvergoeding in rekening gebracht en automatisch van uw rekening geïncasseerd. De vergoeding ligt tussen de € 1,22 en € 21,77 per maand per polis. De vergoeding is voor de volgende werkzaamheden:

 • Administratieve afhandeling
 • Telefonisch vragen beantwoorden
 • Telefonisch advies
 • Administratieve afhandeling van de schade

BTW

Mogelijk is onze nota belast met BTW. Wanneer, op het moment van opdracht, de intentie bestaat om te bemiddelen in een hypotheek, levensverzekering of schadeverzekering betreft, zal onze nota niet zijn belast met BTW. Indien het advies een second opinion of een financieel plan van aanpak betreft, dan zijn wij verplicht om BTW in rekening te brengen.

Kosten bij voortijdige beëindiging van de opdracht

Indien u, na het tekenen van de opdrachtbevestiging, toch niet verder met ons wilt, stoppen we de werkzaamheden en ontvangt u een factuur met het vaste bedrag van € 750,- voor gemaakte kosten en uren. Echter, indien u ná het tekenen van de aangevraagde offerte besluit om de overeenkomst te ontbinden, dan bent u het volledige bedrag dat is overeengekomen in het opdrachtformulier verschuldigd. U ontvangt hiervoor een factuur.