Bootverzekering

Met de bootverzekering van Kral Westen kunt u zich verzekeren voor schade die u aan een derde toebrengt met u boot. Daarnaast kunt u diefstal van of schade aan uw boot verzekeren met respectievelijk de Beperkt Casco-dekking of de Allrisk-dekking. 

De WA-dekking geeft dekking voor schade die u met of door u boot veroorzaakt bij derden. Daarnaast krijgt u hulp wanneer u door schade aan de boot niet verder kunt varen. 

Onder de beperkt casco-dekking valt schade veroorzaakt door brand, explosie, diefstal, inbraak en natuurgeweld. Binnen de Allrisk-dekking is ook schade aan de boot door een plotselinge, onvoorziene gebeurtenis gedekt en hulp bij uitval van de schipper, stuurman of boottrailer. 

Voor een uitgebreider overzicht van de dekking van deze verzekering verwijzen wij u naar de verzekeringskaart. Kijk voor een volledig overzicht van alle dekkingen in de verzekeringsvoorwaarden.

Voorwaarden bootverzekering

Klik hier voor de actuele voorwaarden van de milieuschadeverzekering van Kral Westen. 

Schade? Wij zien meer.