Woonhuisverzekering

Een brand in de keuken, schade door een lekkende waterleiding, een ontwrichte deur door inbraak. Met de woonhuisverzekering van Kral Westen is uw woning verzekerd tegen brand, waterschade, stormschade en schade door inbraak.​

Kenmerken woonhuisverzekering

 • Geen eigen risico bij herstel via ons schadeherstelnetwerk.
 • Kiest u voor een andere leverancier dan geldt een eigen risico van € 100,-.
 • Energiebesparende maatregelen, zoals zonnepanelen of een warmtepomp, zijn standaard tot € 5.000,- meeverzekerd.
 • Eenvoudig afsluiten zonder ingewikkelde formulieren.
 • Garantie tegen onderverzekering.

Dekking woonhuisverzekering

Hieronder vindt u de belangrijkste dekkingen van de woonhuisverzekering. Bekijk voor een volledig overzicht van de dekking de verzekeringsvoorwaarden.

 • Schade door brand, ontploffing, motorrijtuigen en [lucht]vaartuigen.
 • Schade door blikseminslag en overspanning door bliksem.
 • Hevige plaatselijke neerslag.
 • Water of stroom gestroomd uit waterleidingen en permanent daarop aangesloten toestellen.
 • Inbraak, diefstal, poging tot diefstal en vandalisme.
 • Ruitbreuk.
 • Volledige vergoeding voor bereddingskosten.
 • Volledige vergoeding van expertisekosten.

Het volgende is niet verzekerd:

 • Schade door aardbevingen , atoomkernreacties, moles en en vulkanische uitbarstingen.
 • Schade door opzet en roekeloosheid.
 • Waterschade ontstaan door grondwater, neerslag via openstaande ramen, deuren, lichtkoepels, luiken en dergelijke.
 • Schade door achterstallig onderhoud, bouw-, montage- en constructiefouten.

Voor een uitgebreider overzicht van de dekking van deze verzekering verwijzen wij u naar de verzekeringskaart. Kijk voor een volledig overzicht van alle dekkingen in de verzekeringsvoorwaarden.

Voorwaarden woonhuisverzekering

Klik hier voor de actuele voorwaarden van de woonhuisverzekering van Kral Westen. 

Schade? Wij zien meer.