Drie op de tien Nederlanders kan uitvaartkosten niet betalen

Drie op de tien Nederlanders ziet geen enkele manier om de kosten van de uitvaart binnen 30 dagen te kunnen betalen als iemand in hun naaste omgeving overlijdt. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau GfK onder 56.103 Nederlan­ders van 18 jaar en ouder.

De kosten van een uitvaart bedragen al snel € 8.500,-. Op de vraag of je als nabestaande de rekening van een uitvaart binnen een betalingstermijn van 30 dagen zou kunnen voldoen als een dierbare overlijdt, geeft 29% van de ondervraagden aan hiervoor geen enkele mogelijk­heid te zien. 12% geeft aan het bedrag niet zelf te kunnen betalen, maar verwacht wel het geld op andere wijze bij elkaar te krij­gen. Eén op de tien mensen heeft geen idee of ze de kosten binnen de gestelde betalingster­mijn kan betalen.

Leeftijd en opleiding
Uit het onderzoek van onderzoeksbureau GfK blijkt dat met name lager opgeleiden denken de kosten van de uitvaart van een dierbare niet te kunnen betalen. Maar liefst 39% van de respondenten in deze categorie zegt geen enkele manier te zien om het bedrag binnen de betalingstermijn bij elkaar te krijgen. Van de hoger opgeleiden denkt 18% dit niet te kunnen. Ook leeftijd speelt een rol. Hoe jonger, hoe meer moeite men denkt te hebben om de uitvaartkosten te betalen. Zo geeft meer dan een derde van de mensen tot 30 jaar aan geen enkele mogelijkheid te zien en een kwart denkt het alleen met hulp van anderen te kunnen. In de leeftijdscategorie 65 plus verwacht iets minder dan een kwart moeite te hebben met het voldoen van de rekening.

Geen uitvaartverzekering
In totaal denkt 42% van de mensen dat zij niet, of alleen met hulp van anderen, de kosten van de uitvaart van een dierbare kunnen betalen. Toch heeft zo’n 30% van de Nederlanders geen uitvaartverzekering. Met vaak vervelende gevolgen. De onverwachte kosten waarmee nabestaanden soms worden geconfronteerd zijn enorm ingrijpend. Bij een overlijden komt al zoveel kijken. Als de rust na een uitvaart een beetje teruggekeerd is, valt plots de rekening van de uitvaartverzorger op de mat die vaak al binnen 30 dagen voldaan moet worden. Een uit­vaartverzekering kan veel extra leed voorkomen.

Kral Westen ziet meer dan afscheid nemen en adviseert u graag over een passende uitvaartverzekering. Neem hiervoor contact op met ons team verzekeringen of surf naar de pagina Uitvaart

Bron: Monuta, Onderzoeksbureau GfK

Wij zien meer dan afscheid nemen.