Wat dekt de aansprakelijkheidsverzekering?

Bent u aansprakelijk voor schade bij iemand anders, dan biedt de aansprakelijkheidsverzekering uitkomst. Bijvoorbeeld wanneer door storm een dakpan van uw huis op de tuintafel van uw buren landt.

Met een aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP) verzekert u zich voor kosten van schade die u bij anderen veroorzaakt. Veel mensen denken dat een aansprakelijkheidsverzekering verplicht is, maar dat is niet zo. Dit in tegenstelling tot de aansprakelijkheidsverzekering voor de auto (WA verzekering). Hoewel niet verplicht, is de aansprakelijkheidsverzekering wel aan te raden. Als de aansprakelijkheid voor ernstige schade bij u ligt, kunnen de kosten flink oplopen.

Dekking van de aansprakelijkheidsverzekering
De schade die u veroorzaakt bij anderen is meestal maar klein. Gelukkig maar. U laat iets kapot vallen, stoot iets om, of beschadigt op een andere manier de spullen van iemand anders. De schade bij dit soort ongelukjes is meestal beperkt tot enkele honderden euro’s.

Maar, de schade kan ook groter zijn. Bijvoorbeeld als er dakpan van uw huis valt en op iemand terecht komt. Of als iemand moet uitwijken omdat uw kind plotseling de straat oversteekt. Raken er personen gewond, dan kan de schade oplopen tot in de honderdduizenden euro’s, of zelfs meer, als er sprake is van blijvende invaliditeit.

Risicoaansprakelijkheid
Niet alleen schade die u zelf veroorzaakt wordt vergoed met een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP). Springt er een waterleiding in uw huis, waardoor er bij de buren waterschade ontstaat, dan kunt u dit claimen op de aansprakelijkheidsverzekering. Het gaat in dit geval om risicoaansprakelijkheid.

Eis van normale voorzichtigheid
Een aansprakelijkheidsverzekering verplicht u tot bepaald gedrag. Verzekeraars van aansprakelijkheidsverzekeringen verwachten van u als verzekerde dat u voldoet aan de eis van normale voorzichtigheid. Dat wil zeggen dat u geen vergoeding krijgt als u schade veroorzaakt door roekeloos gedrag of opzet.

Ook verwacht iedere verzekeraar van u dat u er alles aan doet om de schade zoveel mogelijk te beperken. Kosten die u maakt om de schade ter plekke in te perken, worden vergoed.

Uitgesloten op de aansprakelijkheidsverzekering
Er zijn ook schades die, ongeacht uw gedrag, nooit vergoed worden door de aansprakelijkheidsverzekering. Twee belangrijke voorbeelden: schade aan (spullen van) uzelf en schade aan door u gehuurde dingen. Ook schade die u veroorzaakt met een motorrijtuig valt niet onder de dekking van een aansprakelijkheidsverzekering. Daar is de verplichte WAM-verzekering voor (Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen).

Kosten aansprakelijkheidsverzekering
Omdat er gemiddeld niet zo vaak gebruik gemaakt wordt van de aansprakelijkheidsverzekering, is de premie beperkt tot enkele tientjes per jaar. De exacte premie die u moet betalen voor uw aansprakelijkheidsverzekering is afhankelijk van een aantal factoren.

Verzekerd bedrag
Voor welk bedrag u maximaal verzekerd wilt zijn, bepaalt in hoge mate de premie die u moet betalen. Per verzekeraar kan dit bedrag anders zijn. Het wordt vaak aangeraden om te kiezen voor een verzekerd bedrag van minstens één miljoen euro.

Eigen risico
Het is bij veel aansprakelijkheidsverzekeringen mogelijk om te kiezen voor een verhoogd eigen risico. Daar staat dan een lagere maandelijkse premie tegenover.

Gezinssamenstelling
Bent u alleenstaand? Dan hoeft u enkel uzelf te verzekeren. Logischerwijs is dat goedkoper dan wanneer u uw partner en uw kinderen meeverzekert. Uw huisdieren zijn vaak meeverzekerd, mits het om een knaagdier, hond, kat of (in sommige gevallen) vogel gaat. Wonen uw kinderen vanwege hun studie niet meer thuis? Dan zijn ze, mits u de gezinsdekking hebt gekozen, nog steeds meeverzekerd.

Extra clausules
Omdat de basis van de aansprakelijkheidsverzekering vrijwel altijd hetzelfde is, werken veel verzekeraars met extra clausules. Daardoor is er sprake van meer dekking, maar is ook uw premie hoger. U kunt hierbij denken aan de jagersdekking.

Heeft u vragen over de aansprakelijkheidsverzekering? Of wilt u vrijblijvend een offerte ontvangen? Dan kunt u contact opnemen via verzekeringen@kralwesten.nl.

Aansprakelijkheid

Naar nieuwsoverzicht