Buitenlands rijbewijs in Nederland; waar moet u rekening mee houden?

In Nederland mag u rijden met een buitenlands rijbewijs. Hoe lang u hiermee in Nederland mag rijden, is afhankelijk van het land waar het rijbewijs behaald is. Na afloop van deze periode moet het buitenlandse rijbewijs omgeruild worden, of er dient een rijexamen afgelegd te worden. In dit artikel vind u meer informatie over rijden met een buitenlands rijbewijs.

Ten eerste moet er onderscheid gemaakt worden tussen rijbewijzen afgegeven in de Europese Unie (EU) of de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) en rijbewijzen die daarbuiten afgegeven zijn. Verder is het van belang of het rijbewijs is afgegeven voor of na inschrijving in Nederland. Ten slotte is er nog een groep waar een uitzondering voor geldt, namelijk de diplomaten/geprivilegieerden.

Rijbewijs afgegeven in EU/EVA landen vóór inschrijving in Nederland
Wanneer het rijbewijs afgegeven is in één van de landen van de EU of de EVA en de houder staat ingeschreven in Nederland, dan mag de houder van het rijbewijs nog 15 jaar na afgifte van het document in Nederland blijven rijden. Dat geldt voor de volgende categorieën:

  • AM, A1 en A2 (bromfiets en motorfiets)
  • B en BE (auto en auto met aanhanger)

Voor de volgende categorieën geldt dat er tot maximaal 5 jaar na afgiftedatum met het rijbewijs gereden mag worden.

  • C, C1E en CE (vrachtwagen en vrachtwagen met trailer)
  • D, D1E en DE (bus en bus met aanhanger)

Voorwaarde is wel dat het buitenlandse rijbewijs nog geldig is.

Rijbewijs afgegeven in EU/EVA landen ná inschrijving in Nederland
Wanneer de houder het rijbewijs heeft ontvangen nadat hij of zij zich in Nederland heeft ingeschreven, dan dient het rijbewijs omgewisseld te worden. Er mag dus niet met het buitenlandse rijbewijs in Nederland gereden worden.

Rijbewijs afgegeven buiten EU/EVA landen
Heeft de houder een geldig rijbewijs dat is afgegeven in een land dat niet onder de EU of de EVA valt, dan mag hij of zij nog 185 dagen na inschrijving in Nederland met het rijbewijs rijden. Afhankelijk van het land van afgifte, kan de houder het document omwisselen of moet er opnieuw theorie- en praktijkexamen gedaan worden bij het CBR.

Als toerist is het toegestaan om met een buitenlands rijbewijs in Nederland te rijden. Is het rijbewijs afgegeven door een ander land dan een EU/EVA lidstaat? Dan moeten de categorieën op het buitenlandse rijbewijs wel overeenkomen met het verdraag van Wenen (categorieën A,B,C,D, en E). voldoet het rijbewijs hier niet aan, dan is het advies om een internationaal rijbewijs naast het buitenlandse rijbewijs te hebben.

Diplomaten/Geprivilegieerden
Uitzondering op bovenstaande groepen zijn de diplomaten/geprivilegieerden. Deze groep is niet verplicht om het buitenlandse rijbewijs om te wisselen voor een Nederlands rijbewijs. Verder is er geen termijn vastgesteld voor hoe lang er met het buitenlandse rijbewijs in Nederland gereden mag worden. Deze groep ontvangt van Buitenlandse zaken een diplomaten- of geprivilegieerdenpas. Het advies is om deze te tonen naast het rijbewijs bij een staandehouding.

Rijbewijs

Bron: RDW

Naar nieuwsoverzicht