Directe Schadeafhandeling: wat betekent dit voor u?

Met ingang van 1 juli 2021 gaan verzekeraars die aangesloten zijn bij het Verbond van Verzekeraars en hun gevolmachtigde agenten, werken met de zogenaamde Directe Schadeafhandeling (DSA). Deze regeling zal toegepast worden op aanrijdingen die na 1 juli 2021 ontstaan zijn. In dit artikel leggen we uit wat dit voor u betekent.

Uit onderzoek gebleken is dat verzekerden bij schade het liefst hun eigen verzekeraar aanspreken. Door de invoering van DSA wordt er een grotere rol gecreëerd voor de eigen verzekeraar. Voor het invoeren van de DSA moest een verzekerde de verzekeraar van de tegenpartij bij een aanrijding zelf aanspreken, als hij of zij niet allrisk verzekerd was of verhaalsrechtsbijstand afgesloten had. Maar met de komst van de DSA kan komt daar vanaf 1 juli 2021 verandering in. Hiermee kan de verzekerde de eigen verzekeraar vragen de schade af te handelen.

Voordelen DSA:

 • Duidelijkheid over bij wie u schade kunt melden;
 • U heeft contact met medewerkers/adviseurs die u kent. Daardoor zijn de lijnen korter;
 • U blijft het recht houden om de verzekeraar van de tegenpartij aan te spreken;
 • Uw verzekeringsadviseur/verzekeraar neem de discussie met de verzekeraar van de tegenpartij over de aansprakelijkheidsvraag over.

Wel of niet van toepassing?

De DSA kan helaas nog niet bij alle soorten aanrijdingen toegepast worden. Hieronder overzichten van de situaties waarin de DSA wel en niet toegepast kan worden.

Directe Schadeafhandeling is wél van toepassing als:

 • Er is sprake van een botsing van een personenauto, particulier verzekerd, met een ander motorvoertuig;
 • De bestuurder van het andere motorvoertuig is geheel of gedeeltelijk aansprakelijk is voor de aanrijding;
 • De personenauto en het andere motorrijtuig een Nederlands kenteken hebben dat geregistreerd is bij de Dienst Wegverkeer (RDW).

Directe Schadeafhandeling is niet van toepassing als:

 • Er (ook) sprake is van letsel- en overlijdensschade;
 • De aansprakelijke partij onbekend of onverzekerd is. U kunt zich wel tot het Waarborgfonds Motorverkeer blijven wenden als uw auto niet allrisk verzekerd is;
 • De aansprakelijkheid niet vast komt te staan;
 • Er sprake is van meervoudige botsingen, zoals kettingbotsingen;
 • De verzekering van het motorrijtuig van de tegenpartij geschorst is;
 • Er sprake is van een toegestane WAM-uitsluiting.

Vragen?

Heeft u vragen over de Directe Schadeafhandeling of wilt u een schade melden? Dan kunt u contact opnemen via schade@kralwesten.nl.

Auto

Bron: de Vereende, Ed Prins – 19 mei 2021

Naar nieuwsoverzicht