Schade door veranderend klimaat; hoe bent u verzekerd?

Het veranderende klimaat brengt nieuwe risico’s met zich mee. Zoals hevige neerslag, zware storm of juist extreme droogte. Wat betekent dat voor uw persoonlijke situatie? Bent u goed verzekerd?

Iedereen kan zich de situatie in Zuid-Limburg van deze zomer nog wel voor de geest halen. Waterschade veroorzaakt een enorme puinhoop en het herstel is kostbaar. Denk alleen maar eens aan de kosten van het vernieuwen van een houten vloer. Maar ook langdurige droogte kan schade toebrengen aan woningen en verzakkingen veroorzaken. Het is natuurlijk heel vervelend wanneer u er pas op dat moment achter komt dat de schade niet gedekt is op uw woonhuisverzekering. Wees voorbereid.

Droogte

Schade door huisverzakkingen als gevolg van langdurige droogte waardoor bijvoorbeeld funderingspalen droog komen te staan, wordt door geen enkele verzekeraar in Nederland meer vergoed. Wel is het risico op verzakking voor bepaalde woningen redelijk te voorspellen. Houd er dus rekening mee bij de aanschaf van een woning.

Overstroming

Schade door hevige regenval wordt in de regel gewoon gedekt. Maar schade door grote overstromingen is meestal niet of deels gedekt. In verzekeringsvoorwaarden wordt vaak onderscheid gemaakt tussen overstromingen door het falen van een ‘primaire waterkering’ (zeedijken en grote rivieren) en door een ‘secundaire waterkering’ (kleinere wateren).

Zonnepanelen

Steeds meer huiseigenaren hebben zonnepanelen op hun dak liggen. Controleer ook hier de dekking van. Denk bijvoorbeeld aan hagelschade op uw kostbare zonnepanelen. Geef het altijd door aan uw verzekeraar wanneer u zonnepanelen heeft laten installeren.

Eigen verantwoordelijkheid

Houd er rekening mee dat u als consument ook een eigen verantwoordelijkheid draagt. Ramen laten openstaan met zware regen op komst is niet handig en kan invloed hebben op de schadevergoeding. Zorg ook dat uw huis goed onderhouden is en de dakpannen goed liggen.

De Wet tegemoetkoming schade bij rampen?

We hebben in Nederland toch ook een vangnet in de vorm van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen? Ja, maar het gaat hierbij om een tegemoetkoming voor niet-verzekerbare schade. Het vangnet van de overheid is dus geen vervanging voor een verzekering.

Wat te doen?

Zorg in ieder geval voor een goed onderhouden woning. Volg deze Finfin-tips om schade te voorkomen. Laat het de verzekeraar altijd weten wanneer er een aanzienlijke verandering aan uw woning plaatsvindt zoals zonnepanelen of een nieuwe schuur of uitbouw. Controleer de voorwaarden van uw inboedel- en opstalverzekering en pas zonodig uw pakket aan.

Heeft u vragen over uw inboedel- of woonhuisverzekering? Dan kunt u contact opnemen via verzekeringen@kralwesten.nl.

schade door veranderd klimaat

Bron: Finfin van Adfiz – 18 november 2021

Naar nieuwsoverzicht