Veilig uw pand verhuren

Bij het verhuren van een bedrijfspand komt meer kijken dan u wellicht in eerste instantie zou verwachten. U heeft als verhuurder een verantwoordelijkheid om te zorgen dat uw huurders het pand naar behoren behandelen en geen illegale activiteiten uitvoeren.

Goede screening het halve werk

Ten eerste is het goed van tevoren te bedenken hoe en waar u uw pand te huur gaat aanbieden. Criminelen reageren vaker bij een particuliere advertentie via marktplaats dan een advertentie van een makelaar in bedrijfsonroerend goed. Ook is het slim op voorhand te bedenken wie toezicht gaat houden op het pand en het gebruik hiervan. Zorg dat er voldoende kennis is huis is over bijvoorbeeld ruimtelijke ordening en dat er regelmatig inspecties gedaan worden door de toezichthouder. Onderstaand nog enkele tips met betrekking tot de potentiële huurders:

 • Zorg dat u voldoende contactgegevens van de (potentiële) huurders heeft;
 • Zorg altijd dat u de huurder meerdere keren persoonlijk ontmoet Wees alert bij steeds wisselende personen;
 • Vraag naar achtergronden. Wie wil per wanneer wat huren en waarom;
 • Vraag naar het beoogde gebruik en let hierbij op eventuele inconsistenties in het verhaal.

Welke risico’s loopt u?

Naast risico’s als wanbetaling, bestaat ook de mogelijkheid dat uw huurder illegale activiteiten uitvoert in het door u verhuurde pand. Hierbij kunt u denken aan drugs produceren, witwassen of illegale huisvesting. Als blijkt dat er illegale activiteiten in uw pand plaatsvinden, dan loopt u de volgende risico’s:

 • Strafrechtelijke vervolging. Het is strafbaar een pand te verhuren waarin vervolgens drugs geproduceerd of opgeslagen worden. Alleen als u aan kunt tonen dat u niets te verwijten valt, voorkomt u strafrechtelijke vervolging;
 • Financiële schade. Criminelen kunnen flinke schade aanrichten om het pand ‘aan te passen’ naar hun activiteiten. Denk aan doorgebroken muren en gaten in het dak;
 • Sancties door de gemeente. De gemeente kan bestuursrechtelijke sancties opleggen als:
  • Sluiting van uw pand voor een bepaalde periode;
  • Bestuurlijke boetes beginnend bij € 4.000,- en oplopend tot € 18.000,-;
 • Sancties door de hypotheekverstrekker. De hypotheekverstrekker kan uw hypotheek of geldlening opzeggen, waardoor uw het resterende bedrag moet worden afgelost;
 • Sancties door de verzekeringsmaatschappij. Schade door illegale activiteiten is veelal niet verzekerd. Ook als u van niets wist. De verzekeraar kan uw gebouwenverzekering stopzetten en u registreren in de CIS-databank. Hierdoor wordt een nieuwe verzekering afsluiten lastiger en duurder.
 • Sancties door de energiemaatschappij. De energiemaatschappij kan de kosten van illegaal afgetapte stroom, schade aan installaties van de netbeheerder en eventuele gevolgschade op u verhalen.
 • Aantasting van uw goede naam. Bij de minste verdenking van betrokkenheid bij illegale activiteiten, zullen nieuwe en bestaande klanten terughoudender zijn zaken met u te doen.

Daarnaast zijn er nog tal van andere gevaren die komen kijken bij een huurder die illegale activiteiten uitvoert in uw pand. Te denken valt aan ontploffing, brand, opslag en lozing van chemische afvalstoffen. Ook vormt afpersing, bedreiging en geweld een reëel gevaar wanneer uw huurders bijvoorbeeld drugs of geld opslaan in uw pand. Laat u dus van tevoren goed inlichten door de potentiële huurder over zijn of haar achtergrond en zijn of haar bedoelingen met uw pand. 

Heeft u vragen over het verzekeren van uw te verhuren pand? Dan kunt u contact opnemen via verzekeringen@kralwesten.nl.

Veilig verhuren

 

Naar nieuwsoverzicht