Welke risico’s lopen uw medewerkers? Leg ze vast in een RI&E!

Door ongevallen op het werk of beroepsziekten overlijden jaarlijks 4100 mensen en zitten tienduizenden mensen ziek thuis. Een zieke medewerker kost u als ondernemer gemiddeld € 260 per dag. Natuurlijk wilt u uw medewerkers een veilige werkplek geven. Wanneer u beschikt over een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie, ofwel een RI&E, voorkomt u boetes en voldoet u ook richting de verzekeraar aan uw verplichtingen. Bovendien neemt u het recht van uw medewerkers op een veilige werkplek serieus!

Moeten uw medewerkers veel tillen of doen ze juist veel beeldschermwerk? Werken ze met chemische stoffen? Is het werk emotioneel zwaar of zijn er veel onregelmatige diensten? Hoe is de sfeer op de werkvloer? Kortom: welke fysieke, psychosociale en veiligheidsrisico’s lopen uw medewerkers in hun dagelijkse werk?

Plan van aanpak

In een RI&E somt u al deze risico’s op. U kunt zichzelf de volgende vragen stellen om de risico’s te prioriteren. Zoals: hoe groot is de kans op dit risico, hoe vaak wordt men blootgesteld aan dit risico en hoeveel werknemers lopen er gevaar? Vervolgens geeft u in een plan van aanpak per risico aan hoe het voorkomen of verminderd moet worden. Met welke maatregel? Wat is er daarvoor nodig? Wie gaat ermee aan de slag en wanneer? Wat zijn de kosten? Wanneer bent u tevreden?

Zelf doen of laten doen

U kunt zelf een RI&E opstellen, al zult u die nog wel door een expert moeten laten toetsen. U kunt het ook helemaal uitbesteden. En misschien heeft uw branche-organisatie wel een voorbeeld RI&E beschikbaar. Via deze routeplanner ontdekt u welke route voor u geschikt is. 

Verzekeringen

Wie de inspectie SZW op bezoek krijgt en geen RI&E heeft, riskeert een boete die fors kan uitpakken. Maar het naleven van de RI&E verplichting is ook belangrijk voor uw zakelijke verzekeringen. Verzekeraars gaan er van uit dat u zich houdt aan de wettelijke verplichtingen. Bovendien speelt preventie ook bij verzekeringen een grote rol. De RI&E komt met name in beeld bij verzuimverzekeringen en werkgeversaansprakelijkheid en niet-naleving ervan kan invloed hebben op de dekking. Raadpleeg uw financieel adviseur of verzekeraar, zij kunnen u hierbij van dienst zijn.

Bestaande RI&E

Heeft u al een RI&E, dan betekent dat niet dat u op uw lauweren kunt rusten. Er verandert dit jaar het een en ander aan de eisen die gesteld worden. Het wordt bijvoorbeeld ook verplicht om de onderliggende oorzaken van de risico’s te benoemen. Stel dat veel beeldschermwerk een risico is, wat is daar dan de echte oorzaak van? Komen werknemers bijvoorbeeld wel naar de trainingen voor een goede werkhouding of houden ze zich aan de instructies om het werk af te wisselen en bied u ze ook echt die gelegenheid? Een tweede nieuwe eis is dat u ook in uw RI&E de effectiviteit van de genomen maatregelen moet beoordelen. Lees er meer over op rie.nl.

Heeft u vragen over uw zakelijke verzekeringen? Of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen via verzekeringen@kralwesten.nl.

Risico's RI&E

Bron: Finfin van Adfiz – 13 juni 2022

Naar nieuwsoverzicht