Uw gewassen goed verzekerd!

Het weer laat er geen twijfel over bestaan, het is weer lente! Voor de agrariërs onder ons betekent dat, dat er een drukke periode aan komt. Voor ons aanleiding om de Gewassen te velde verzekering  en de Brede Weersverzekering onder uw aandacht te brengen. Wat zijn de mogelijkheden?

Gewassen te velde verzekering
De Gewassen te velde verzekering is een verzekering die dekking biedt voor de gevolgen van een hagelbui. Naast deze standaard dekking kunt u er voor kiezen uw verzekering uit te breiden met extra dekkingen voor storm, nachtvorst, transport en brand. Afhankelijk van welke maatschappij u verzekerd bent geldt een franchise van 8% of een eigen risico.  Wij bemiddelen voor zowel Vereinigte Hagel alsmede Agriver.

Brede Weersverzekering
Heeft u liever een uitgebreidere dekking voor uw gewassen, dan bestaat de mogelijkheid om een Brede Weersverzekering te sluiten. Deze calamiteitenverzekering biedt dekking voor schade aan uw gewassen, veroorzaakt door natuurrampen en/of ongunstige weersomstandigheden. Hierbij kan gedacht worden aan regen, droogte, (nacht)vorst, sneeuw, ijzel, storm, hagel en brand door blikseminslag.

De ontwikkeling van de Brede Weersverzekering wordt gesteund door de overheid, omdat zij de noodzaak en het belang van een calamiteitenverzekering inzien. Daarom wordt er door de overheid een tegemoetkoming in de premie voor de Brede Weersverzekering verstrekt.

Heeft u vragen over de Gewassen te velde verzekering of over de Brede Weersverzekering? Dan kunt u contact opnemen via verzekeringen@kralwesten.nl

Combinen 2008012

Naar nieuwsoverzicht